ammunitie


ammunitie 1.0

munitie; geheel van projectielen en drijfladingen die men nodig heeft voor het gebruik van vuurwapens
Minder gebruikelijk dan munitie.

Semagram


Ammunitie…

is een voorraad; is een geheel

   Hoofdsemagram: munitie


   Algemene voorbeelden


   Misschien konden we in het dorp nog méér geweren en ammunitie vinden.

   De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • zware ammunitie

   "Kabinetschef Garamond sprak over zware ammunitie. Wat dat is, weet ik ook niet. Maar het zal wel geen tuig voor proppeschieters zijn."

   Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

   met substantief ervoor


   • een hoeveelheid ammunitie
   • gevaarlijke hoeveelheden ammunitie

   Op een bijeenkomst van zijn Arbeiderspartij zei Peres dat de Belgische douane in een schip uit Iran "drie houten kisten" ontdekte "met een bompakket dat grote en gevaarlijke hoeveelheden ammunitie bevatte".

   De Standaard,

   ammunitie 1.1

   feiten of argumenten die iemand al of niet met opzet gebruikt om de strijd tegen iets of iemand aan te wakkeren

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Algemene voorbeelden


   Het in deze tijd groeiende verzet tegen het materialisme en positivisme van de negentiende eeuw, de kritiek op een geborneerde liberale bourgeoisie, de ondermijnende ontdekking van het onbewuste en de opkomende Neo-Romantiek werden door Nietzsches geschriften van een flinke hoeveelheid ammunitie voorzien.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: tegen

   • ammunitie opleveren tegen

   Het ongenoegen bereikte een hoogtepunt met het Iran-contra-schandaal. Walsh is vooral tegen de parmantige overste Oliver North niet erg fortuinlijk geweest. Maar het onderzoek leverde de Democraten tijdens de presidentiële verkiezingscampagne wel voortdurend ammunitie op tegen Bush.

   NRC,