anaerobe bacterie


anaerobe bacterie 1.0

bacterie die zonder zuurstof kan gedijen

Algemene voorbeelden


Carbonisatie of inkoling is een proces dat hoofdzakelijk plaatsvindt bij plantaardige stoffen. Het is het resultaat van de werking van anaërobe bacteriën (organismen die zonder zuurstof kunnen leven). Deze bacteriën breken de organische stoffen af en doen de aanwezige stikstof en zuurstof in gasvorm vrijkomen. Er blijft hoofdzakelijk koolstof over.

http://www.5stars.be/tellus/