anaerobe verbranding


anaerobe verbranding 1.0

(wetenschap; biologie; specialistisch)

het afbreken van stoffen zonder zuurstof, bijvoorbeeld door melkzuurgisting of alcoholgisting
Omdat er geen zuurstof wordt gebruikt, is er strikt genomen geen sprake van verbranding, maar van gisting.

Algemene voorbeelden


Bij aerobe verbranding gebruiken de spieren zuurstof om de brandstof helemaal op te branden. Bij anaerobe verbranding gebruiken de spieren geen zuurstof en hierbij kan 'afval' ontstaan. Dit afval wordt melkzuur genoemd. Waarom gebruikt het lichaam dan niet altijd aerobe verbranding, vraagt u zich waarschijnlijk af? Dat komt doordat bij anaerobe verbranding er veel sneller energie voor het bewegen vrij kan worden gemaakt dan bij aerobe verbranding, omdat het lichaam dan (voldoende) zuurstof vanuit de longen naar de spieren moet vervoeren.

http://www.thijsvanvalkengoed.nl/columns.php?item=5