anderhalvemetereconomie


anderhalvemetereconomie 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg; business, economie en financiën; neologisme)

economisch systeem waarin mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren een fysieke afstand van minimaal anderhalve meter tot elkaar moeten bewaren om verspreiding van een virus te voorkomen; economisch systeem waarin fysiek afstand houden verplicht is om virusverspreiding te voorkomen
Heeft specifiek betrekking op het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een anderhalvemetereconomie…

is een economie

  • [Doel of bestemming] heeft als doel een epidemie te voorkomen of in te dammen, terwijl de economie zo goed mogelijk draaiend wordt gehouden
  • [Duur] duurt zolang een gevaarlijk virus nog niet onder controle is en/of totdat er een vaccin tegen dit virus is ontwikkeld
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is problematisch omdat het bewaren van anderhalve meter afstand in veel sectoren zeer moeilijk of onmogelijk is; maakt deel uit van de exitstrategie voor de coronapandemie van 2020: een manier om uit de intelligente lockdown te komen zonder dat het coronavirus weer in alle hevigheid opleeft
  • [Werking of functionering] is gebaseerd op het gegeven dat het coronavirus tot een afstand van anderhalve meter via vochtdruppeltjes op een ander kan worden overgedragen door iemand die hoest of niest
  • [Handelende persoon] wordt verplicht gesteld door de overheid

Algemene voorbeelden


Nederland wordt tijdelijk een anderhalvemetereconomie. Dat moet de economische schade beperken, maar het zorgt ook voor allerlei praktische problemen. [...]. Zolang de regel dat mensen anderhalve meter uit elkaars buurt moeten blijven van kracht blijft, kan het in de praktijk voor veel mensen onmogelijk zijn om naar hun werk te gaan.

https://fd.nl/economie-politiek/1340807/anderhalve-meter-economie-niet-allemaal-tegelijk-naar-kantoor,

De anderhalve-meter-economie, zaterdag in Utrecht: 'Het kwartje is gevallen'. Op zaterdag is de Vredenburgmarkt in Utrecht het schoolvoorbeeld van wat minister Wiebes een dag eerder de 'anderhalve-meter-economie' doopte. Maar: 'Eerlijk, broer, we verdienen niets. Het is een drama.'

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-anderhalve-meter-economie-zaterdag-in-utrecht-het-kwartje-is-gevallen~ba857623/,

Wordt de anderhalve-meter-economie straks de nieuwe horecawerkelijkheid, bijvoorbeeld omdat de overheid die regel oplegt óf simpelweg omdat gasten daaraan behoefte hebben?

https://www.entreemagazine.nl/raymond-van-t-hooft,

Combinatiemogelijkheden


in voorzetselgroep


  • in de anderhalvemetereconomie

Hoe houd je anderhalve meter afstand tot anderen in een ruimte waarin je voor de uitbraak van het coronavirus al op elkaars lip zat? Vliegen wordt er hoe dan ook niet leuker op in de anderhalvemetereconomie.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-ziet-de-anderhalvemetersamenleving-eruit-de-dilemma-s-van-de-luchtvaart-tot-het-onderwijs~bc2b8663/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F,

Als Nederland weer op gang komt, dan zal dat in de anderhalvemetereconomie zijn, of zelfs in de anderhalvemetersamenleving. Hoe kan die eruitzien, van luchtvaart via horeca tot onderwijs?

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-ziet-de-anderhalvemetersamenleving-eruit-de-dilemma-s-van-de-luchtvaart-tot-het-onderwijs~bc2b8663/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F,

Bij de winkels die wel open zijn of gaan, wordt gecontroleerd of de maatregelen worden nageleefd, zoals het 1,5 meter afstand houden. "En streng gehandhaafd en daar staan we natuurlijk helemaal achter. Maar ook na 28 april zal alles niet ineens weer normaal zijn en je moet toch in de huidige 1,5 metereconomie een zekere mate van omzet zien te halen", besluit INRetail.

https://www.nu.nl/economie/6043414/winkels-openen-mondjesmaat-de-deuren-weer.html,

Etymologie


Aard herkomst inheems woord
Vroegste datering 2020
Bedenker Vermoedelijk bedacht door de Nederlandse minister van Economische Zaken Eric Wiebes, die het woord op 27 maart 2020 als eerste (of als een van de eersten) gebruikte.
Bijzonderheden De woorden anderhalvemetersamenleving en anderhalvemetereconomie zijn in 2020 tijdens de coronapandemie ontstaan. Om de verspreiding van het gevaarlijke nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 te vertragen werden alle Nederlanders door de overheid opgeroepen zo veel mogelijk binnen te blijven en op straat, op het werk en in winkels een afstand van anderhalve meter tot andere mensen te bewaren. Bedrijven en winkels hebben zwaar te lijden onder die maatregelen, bijvoorbeeld omdat ze moeten sluiten. Om de economie weer draaiend te krijgen zonder het coronavirus de ruimte te geven, moet een exitstrategie worden uitgedacht, waarvan de anderhalvemetereconomie deel kan uitmaken. Daarvoor worden protocollen opgesteld die bedrijven in staat zouden stellen het werk te hervatten, terwijl tegelijkertijd de anderhalvemeterregel wordt gerespecteerd.