anderzijds


anderzijds 1.0

aan de andere kant
Altijd in combinatie met het antoniem enerzijds om twee zaken tegenover elkaar te stellen.

Algemene voorbeelden


De massa wordt ook oneerlijkheid verweten: enerzijds klaagt men de schandalen, de doofpotten aan, anderzijds vergeet men de kleine, maar dagelijkse corruptie en vindt men cliëntelisme en belastingfraude normaal.

De Standaard,

Onze rol in de plannen is enerzijds initiator en aanjager, anderzijds bewaker en adviseur.

http://www.intermediair.nl/loopbaangids/lb_561_vv.html

Henk Boxum (GPV) gaf aan de hand van dit voorstel nog eens het bestaan van het volgende spanningsveld aan: 'Enerzijds willen we meer streekeigen bedrijven, anderzijds willen we ook het landschap behouden.'

Meppeler Courant,

Democratisering van de muziek betekent bijvoorbeeld dat men concerten met een hoog artistiek gehalte bereikbaar wil maken voor een groot publiek. Criteria daarvoor zijn dus enerzijds artistieke kwaliteit en cultureel belang, anderzijds het slopen van materiële en psychische drempels.

De Standaard,