apparatuur


apparatuur 1.0

geheel van bij elkaar horende apparaten, toestellen of instrumenten, die eenzelfde functie hebben of voor hetzelfde doel gebruikt worden, zowel in het dagelijks leven, als in de techniek, de wetenschap, etc.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Apparatuur…

is een geheel

 • [Deel] bestaat uit bij elkaar horende apparaten, toestellen of instrumenten, die meestal een zelfde functie hebben of voor hetzelfde doel gebruikt worden en soms uit een samengesteld apparaat
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak elektrisch of mechanisch
 • [Toepassingsgebied of bereik] wordt bv. gebruikt in de techniek, de wetenschap, maar ook in het dagelijks leven

  Algemene voorbeelden


  De Borealis is uitgerust met afgesloten tanks waar een miljoen liter water in kan, een oude graafmachine met aan het einde een ronde, achttandige grijpklauw en een hoge laadtrechter met onderin een verpulveraar. De apparatuur wordt grondig schoongeboend en de bemanning is er klaar voor: de 'oogst' van ijsbergijs.

  NRC,

  De apparatuur, die verhuurd, verkocht of ter beschikking wordt gesteld van het grote publiek en die de signalen van de digitale televisiediensten kan ontscrambelen, moet het ontscrambelen van deze signalen mogelijk maken volgens het gemeenschappelijk Europees scrambelalgoritme, beheerd door een erkende Europese normalisatieorganisatie, en het weergeven mogelijk maken van signalen die ongescrambeld worden uitgezonden, mits, in geval van gehuurde apparatuur, de huurovereenkomst door de huurder wordt nageleefd.

  http://www.belspo.be/belspo/ostc/geninfo/publ/pub_ostc/tv/audio_nl.pdf

  CD-i is overigens heel gebruiksvriendelijk. Alleen al door aan te wijzen en te klikken kan iedereen met de apparatuur overweg.

  Meppeler Courant,

  We hebben in de verste verte nooit gedacht aan drugs. Zoiets verwacht je gewoon niet. Dat staat zover van je af. Je denkt nooit dat zoiets je zal overkomen. Over de apparatuur die in beslag werd genomen, zegt Jannes: 'Ik kan me er helemaal geen voorstelling van maken.'

  Meppeler Courant,

  Het onderzoek had tot doel vast te stellen of de apparatuur een mogelijke bron voor bacteriële besmetting kan zijn.

  http://www.isis.rivm.nl/inf_bul/,

  Deze trillingen kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, apparatuur en mensen.

  http://www.bouw.tno.nl/homepage_nl.html

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • audiovisuele apparatuur
  • bijbehorende apparatuur
  • computergestuurde apparatuur
  • diagnostische apparatuur
  • digitale apparatuur
  • dure apparatuur
  • elektrische apparatuur
  • elektronische apparatuur
  • geavanceerde apparatuur
  • hoogtechnologische apparatuur
  • huishoudelijke apparatuur
  • hypermoderne apparatuur
  • kostbare apparatuur
  • mechanische apparatuur
  • medische apparatuur
  • mobiele apparatuur
  • moderne apparatuur
  • professionele apparatuur
  • speciale apparatuur
  • specialistische apparatuur
  • technische apparatuur
  • de benodigde apparatuur

  Voor de codering van non-verbale gegevens is audiovisuele apparatuur bijna noodzakelijk.

  http://gopher.ulb.ac.be/~ncarpent/disc.html

  Evenals onder het oude kan onder het nieuwe belastingstelsel een werkgever computers en bijbehorende apparatuur met een maximale waarde van ƒ 5.000,-- ineens vergoeden of te verstrekken.

  http://www.wobsite.nl/

  Recente ontwikkelingen op het gebied van computergestuurde apparatuur hebben een hoge mate van gevoeligheid en betrouwbaarheid aangetoond, zodat hiermee langzamerhand een alternatief komt voor de wichelroedeloper.

  http://www.binnenhuisarchitectuur.nl/actueel/2003/act_tip/7okt/071093_act.html,

  Daarbij wijst hij op een interessante discussie die al geruime tijd in vooraanstaande medische tijdschriften als The Lancet wordt gevoerd en de vraag behelst of de ouderwetse, vooroorlogse huisarts, die was opgeleid om te kijken, te luisteren, te ruiken, aan te raken en zelfs te proeven, niet méér van de gezondheid van zijn patiënten begreep dan zijn moderne tegenhanger die zich op laboratoriumtechnieken en diagnostische apparatuur verlaat.

  NRC,

  Recent is geïnvesteerd in digitale apparatuur waardoor er meer gebruiksmogelijkheden ontstaan.

  http://www.het-nationale-ballet.nl/actueel/beleidsplan.html

  Een derde van de 130 mbo-instellingen verkeert in ernstige financiële nood. In 1994 leden zij per leerling een verlies van tussen de 100 en 600 gulden, zo blijkt uit een rapport van het accountantsbureau Moret Ernst en Young. Het gaat hierbij voor een deel om middelbaar technische scholen die door dure apparatuur in financiële moeilijkheden raken. Andere scholen komen in financiële problemen vanwege de extreem hoge onderhoudskosten van de schoolgebouwen.

  http://www.cobouw.nl/artikel/227436-kostbaar-onderhoud-en-te-dure-apparatuur-nekt-mbo-scholen,

  De warmte komt grotendeels van de lichaamswarmte van de bewoners en de elektrische apparatuur.

  NRC,

  In het programma van de kleuters zitten ook heel wat mogelijkheden om met elektronische apparatuur te werken.

  http://www.klascement.net/picto/eduprog.htm

  Je leert wat het is om professioneel onderzoek te doen. Je oefent met geavanceerde apparatuur, maakt stoffen en voert instrumentele analyses uit van levend materiaal.

  http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

  Geneesheren en paramedici worden meer en meer geconfronteerd met hoogtechnologische apparatuur en met het toepassen van principes uit de ingenieurswetenschap op biomedische problemen, zowel op het vlak van onderzoek, diagnose als therapie.

  http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

  Voor de toepassing in combinatie met permanente magneten moet echter nog een geschikt magneto-calorisch materiaal ontwikkeld worden. Dan kan deze technologie eenvoudig in bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur, computers en auto's ingezet worden.

  http://www.stw.nl/,

  "Want wat nu hypermoderne apparatuur is, kan over vijf jaar al verouderd zijn", vertelt Harm Russcher van de nieuwe sportschool Go For It aan de Paradijsweg.

  Meppeler Courant,

  Onze eigen serviceafdeling zorgt er snel en doeltreffend voor dat je eventuele reparaties door onze leveranciers afgehandeld worden. Wil je extra zekerheid voor je kostbare apparatuur? Dan bieden wij de mogelijkheid om de fabrieksgarantie te verlengen.

  http://www.vroomendreesmann.nl/

  Beschermende kledij zoals handschoenen, maskers, ergonomische ceinturen en mechanische apparatuur die de taken gezonder, eenvoudiger en fysiek minder inspannend zouden maken zijn dikwijls afwezig.

  http://www.fos-socsol.be/nl/nieuwsbrieven/archief_gezondheidzorg/nieuwsbrief03.htm,

  Het grootste ziekenhuis behandelt AZG de opportunistische infecties waaraan veel aidspatiënten lijden. Ook worden aan het ziekenhuis medicijnen en medische apparatuur geleverd.

  http://www.azg.be/nl/terrein/landen/azie/laos_report_2001.shtml,

  PTT Telecom heeft in de getroffen gebieden mobiele apparatuur geplaatst om het telefoonverkeer te ondersteunen.

  NRC,

  De bodem van de gracht is minutieus onderzocht met moderne apparatuur.

  Meppeler Courant,

  In eigen huis vervaardigen wij met professionele apparatuur uw ontwerpen.

  http://www.josknoors.nl/home.php

  De constructie was zo wankel en gevaarlijk dat de politie uiterst voorzichtig en met speciale apparatuur te werk moest gaan.

  De Standaard,

  De verhuurder moet toelaten dat derden na kennisgeving werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover het betreft: garantie en service vanwege de leverancier; reparatie en onderhoud aan specialistische apparatuur, zoals motoren en elektronische uitrusting.

  http://rbsc.duo.be/html/rbsclangerbr.reglem.main.html,

  Ondanks alle technische apparatuur heeft de inrichting een huiselijke uitstraling.

  http://olvg.ziekenhuis.nl/actueel/jaarverslag_2000/pat_hartfalen.html,

  Bausch Lomb heeft [...] een speciaal dealernetwerk opgericht, om deze begeleiding te kunnen geven. Omdat er op dit moment bijna geen optometristen zijn die deze begeleiding beheersen en de benodigde apparatuur daarvoor bezitten.

  http://www.olympic.be/NL/pub/olhartnl/hn11.htm

  ( (vooral) in België)
  • gesofisticeerde apparatuur
  • gesofistikeerde apparatuur

  Vandaag is Jerry niets meer, smelt zijn zelfvertrouwen met elk woord dat hij uitspreekt, voelt hij zich een doofstomme die door gesofisticeerde apparatuur voor het eerst luid een wekker hoort afgaan.

  Open gelijk een mond, Jeroen Olyslaegers,

  In de tweede licentie bestaan de opties theoretische fysica en experimentele fysica. Een belangrijk onderdeel van het tweede licentiejaar is de scriptie. De student heeft hierbij onder de begeleiding van het academisch personeel, de kans ervaring te verwerven met wetenschappelijk onderzoek. Voor de studenten van de experimentele richting gebeurt dit vaak gebruik makend van gesofistikeerde apparatuur.

  http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • apparatuur in het ziekenhuis

  Het apparaat, ter grootte van een wekkerradio, schakelt in ruimtes tot 50 vierkante meter alle mobiele signalen uit. Ideaal voor het theater, de bioscoop, restaurant of andere openbare plekken waar beltonen uit den boze zijn. Maar ook ander radioverkeer heeft er last van. Dat kan gevaarlijk zijn, want net als mobieltjes heeft een gsm-jammer invloed op apparatuur in het ziekenhuis.

  Algemeen Dagblad,

  in voorzetselgroep


  • schade aan apparatuur

  Schade aan apparatuur die getroffen is door indirecte blikseminslag is voor het blote oog veelal niet vast te stellen.

  http://www.hoekwater.nl/index2.html

  • volgestouwd met apparatuur

  Twee vrachtwagens, volgestouwd met apparatuur, die morgen bij Kiruna in het noorden van Zweden moeten aankomen.

  NRC,

  • aangesloten op apparatuur

  Dit alles op "muziek" van allerlei lichaamsfuncties, waarvoor hart, longen, en hersenen zijn aangesloten op apparatuur die normaal voor medische doeleinden wordt gebruikt.

  NRC,

  • de installatie van (de) apparatuur
  • de werking van (de) apparatuur
  • het aansluiten van (de) apparatuur
  • het bedienen van (de) apparatuur
  • het installeren van (de) apparatuur
  • het onderhoud van (de) apparatuur

  De installatie van de apparatuur is alleen afhankelijk van de betrokken gebouwen; er is geen sprake van graafwerk en vergunningen om glasvezelkabel via de openbare weg tussen de gebouwen aan te brengen.

  http://www.gigaport.nl/netwerk/access/doc/fsl/h3.html,

  Geduldig legden de medewerkers de grote schare belangstelling de werking van de apparatuur uit.

  Meppeler Courant,

  Onze gas- en waterfitters kennen hun verantwoording bij de aanleg van goed en veilig werkenden installaties. Dat geldt evenzeer voor het aansluiten van de apparatuur en het functioneren van het sanitair.

  http://www.wijlen.nl/

  Speciaal met het oog op dit weekend is een groep enthousiaste zendamateurs van de VERON bereid gevonden om de jeugdleden bij het zenden en het bedienen van de apparatuur te helpen.

  Meppeler Courant,

  Mede dankzij het installeren van apparatuur in Echten en Dieverbrug kan die doelstelling worden gehaald, zo blijkt uit het jaarverslag.

  Meppeler Courant,

  Van Dijk is verantwoordelijk voor het onderhoud van de apparatuur en de indeling van de studio's.

  Meppeler Courant,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • apparatuur en programmatuur

  Niet alleen moet geïnvesteerd worden in apparatuur en programmatuur maar vooral ook in mensen die de kennis weer over kunnen dragen.

  http://www.rks.nl/,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen