arbeiden in Gods wijngaard


arbeiden in Gods wijngaard 1.0

het christelijk geloof verkondigen als priester, predikant, door religieuze geschriften etc.; ook: een geestelijk ambt vervullen; in de ruimste betekenis: het christelijk geloof toepassen of verbreiden door zijn levenswijze
Naar Mattheus 20: 1-16.

Algemene voorbeelden


De één zal mogelijk een roeping krijgen om in Gods wijngaard te arbeiden. De ander zal 'gewoon' christen zijn in zijn/haar dagelijkse (werk)omgeving.

http://www.heartcry.nl/ontstaanachtergrond,

Wij mensen mogen werken in Gods wijngaard om zo te proberen meer van Gods goedheid naar de aarde te brengen. Dat kunnen we doen door een ander te helpen, door voor de natuur te zorgen of misschien wel door anderen te vertellen over God.

http://www.jeugdkapel.nl/pagina/Actueel/Overdenking/18_september_2011/,

Werken in Gods wijngaard betekent, de liefde van God in alles doorgeven, in je werk en daarbuiten, je naasten liefhebben als jezelf.

http://www.wijkgemeenteslinge.nl/default.aspx?lIntEntityId=14699,

Wie werkt in Gods wijngaard en de hitte van de dag moet trotseren, zal wel eens vermoeid neervallen. In het felle zonlicht zouden we de brandende kaarsen van ons gebed wel eens kunnen vergeten of over het hoofd zien.

http://www.latijnseliturgie.nl/