arbeider in de wijngaard des Heren


arbeider in de wijngaard des Heren 1.0

iemand die zich inspant om het koninkrijk Gods te verwezenlijken; vaak specifieker: iemand die een geestelijk ambt vervult, als priester, predikant e.d.

Algemene voorbeelden


Tegen deze achtergrond krijgt het eerste woord van Benedictus na zijn verkiezing een specifieke betekenis: "Ik ben een eenvoudige arbeider in de wijngaard des heren".

http://www.ru.nl/soeterbeeckprogramma/terugblik/terugblik-2009/terugblik-2009/lezing_hermann/,

Zeven jaren was pastoor Stevens werkzaam als de door de bisschop gezonden herder. Hij was een harde werker in de wijngaard des Heren. Rusteloos en voortvarend streefde hij, plannen makend en werkend aan wat de bloei en de groei van het parochieleven zou kunnen bevorderen.

http://www.anselbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=734&Itemid=13,

En alleen maar als kinderen Gods zijn wij arbeiders, ieder op eigen wijze werkers in de wijngaard des Heren.

http://www.pgwageningen.nl/preken/view_preek.php?id=219,