architectuurwedstrijd


architectuurwedstrijd 1.0

wedstrijd waarbij architecten worden uitgedaagd een ontwerp te maken voor een bepaald stedenbouwkundig project en het winnende ontwerp als beloning mag worden uitgevoerd

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een architectuurwedstrijd…

is een wedstrijd

      Algemene voorbeelden


      Vele projecten starten als een architectuurwedstrijd of als een uitgebreide offerte-aanvraag.

      http://www.daidalos.be/nl/welkom/frames/profielframe.html

      Voor de bouw van dit museum werd een internationale architectuurwedstrijd in 2 fasen uitgeschreven.

      http://www.antwerpen.be/MIDA/

      De Europese instellingen en het Brussels Gewest lanceren samen een architectuurwedstrijd om de Europawijk te herwaarderen.

      De Standaard,

      Architect Jo Crepain uit Kapellen heeft een architectuurwedstrijd gewonnen voor een project in de Nederlandse gemeente Etten-Leur.

      De Standaard,