artsenbezoeker


artsenbezoeker 1.0

iemand die voor zijn of haar beroep en vaak als vertegenwoordiger van een farmaceutisch bedrijf artsen bezoekt om hen te informeren over nieuwe geneesmiddelen en de verkoop ervan te bevorderen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een artsenbezoeker…

is een vertegenwoordiger; is een persoon

 • [Organisatie of instelling] is vaak in dienst van een farmaceutisch bedrijf of soms van een neutrale instelling
 • [Activiteit of handeling] bezoekt artsen, informeert hen over nieuwe geneesmiddelen en beoogt deze als vertegenwoordiger van een bedrijf vaak ook te promoten
 • [Belanghebbende of begunstigde] werkt voor een farmaceutisch bedrijf of een neutrale instelling

  Algemene voorbeelden


  Het is immers uiterst belangrijk voor een firma dat geneesheren haar middel tegen koorts voorschrijft en niet dat andere, van een ander bedrijf. Daarom ook sturen ze afgevaardigden naar de dokters. Zij vertellen de arts hoe goed de middelen van hun firma werken en welke nieuwigheden er op de markt zijn. "Onafhankelijk" kun je hun informatie niet noemen. Nogal wat artsen zouden er geen bezwaar tegen hebben onafhankelijke artsenbezoekers over de vloer krijgen.

  De Standaard,

  Betty Husslage is sinds 1 januari in dienst van een groot farmaceutisch bedrijf. Jaarlijks bezoekt ze 280 huisartsen in het rayon Midden- en Oost-Brabant. Bezoeken van tien minuten - artsenbezoekers krijgen net zoveel spreektijd als patiënten [...]. Tegelijkertijd moet ze op een natuurlijke manier een cholestorolverlagend geneesmiddel of een bloeddrukverlager aanprijzen "zonder dat het lijkt op een kruisverhoor". De medicijnen die ze vertegenwoordigt, zijn niet uniek en er zijn tussen de 1.100 en 1.300 artsenbezoekers die dagelijks de weg op gaan.

  NRC,

  Volgende maand verschijnt de Gedragscode Geneesmiddelenreclame [...]. Daarin staat de nederige positie van artsenbezoekers strikt omschreven. Hij mag geen cadeaus verstrekken van boven de vijftig gulden. Mondelinge reclame via de telefoon is niet toegestaan, frequentie en duur van de bezoeken zijn gelimiteerd.

  NRC,

  Artsen zullen voor hun kennis van geneesmiddelen overigens ook niet langer louter afhangen van de vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven. De overheid zal zelf artsenbezoekers rondsturen die uitleg geven over prijs en kwaliteit.

  De Standaard,