artsenhonorarium


artsenhonorarium 1.0

honorarium, tarief dat een arts aanrekent voor zijn werkzaamheden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een artsenhonorarium…

is een honorarium

 • [Functie] dient als vergoeding voor een consult of medische verrichting van een arts
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor een arts

  Hoofdsemagram: honorarium


  Algemene voorbeelden


  Diagnose-behandelingcombinaties (dbc's) en integrale tarieven moeten ertoe leiden dat er straks aan iedere medische behandeling een helder prijskaartje hangt, waarop alle kostencomponenten van artsenhonorarium tot huisvestingslasten zijn terug te vinden.

  http://archief.zorgvisie.nl/zorgvisie/2007/09/01/nummer-9/Dbcs-botsen-op-dubbele-moraal.htm,

  De directie van de Brighton National Health Service Trust, een groep van klinieken in het Britse Brighton, wil de artsenhonoraria in het vervolg mede laten bepalen door de patiënten.

  http://www.ntvg.nl/publicatie/pati%C3%ABnten-bepalen-artsenhonorarium/volledig,

  In de ziekteverzekering heeft de regering al een waslijst maatregelen klaar liggen om 15 miljard te besparen: morrelen aan de indexering van de artsenhonoraria, minder geld voor rusthuizen, strikte toepassing van minimum ziekenhuisbezetting, prijsblokkering van geneesmiddelen.

  De Standaard,