artsenopleiding


artsenopleiding 1.0

medische academische studie voor arts; artsenstudie; meer specifiek ook: opleiding tot basisarts

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een artsenopleiding…

is een opleiding

 • [Doel of bestemming] leidt op tot basisarts
 • [Duur] duurt in Nederland 6 jaar en in België 7 jaar
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een medische, academische opleiding

  Algemene voorbeelden


  Als je je lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap, wordt het gebruikt voor studiedoeleinden in de artsenopleiding. Vaak worden organen of andere lichaamsdelen verwijderd en op formol gezet voor latere dissectie. Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Je neemt bij leven contact op met een universitair centrum waar geneeskunde wordt gedoceerd.

  http://www.mloz.be/ai/index.html,

  Er moeten snel meer huisartsen komen om de schrijnende tekorten in de eerstelijnszorg op te heffen en meer aandacht voor de patiënten te krijgen. Op termijn is praktijkverkleining naar 2000 patiënten wenselijk. De numerus fixus in de artsenopleiding dient te worden opgeheven.

  http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

  De meeste klinieken voeren 'cosmetische correcties' uit, zoals oogoperaties en borstvergrotingen. Uit de steekproef blijkt dat in de helft van de klinieken alleen basisartsen werken. Deze mensen hebben wel een artsenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd.

  Haagsche Courant,

  In de jaren daarna ontwikkelde de anesthesie zich langzaam tot een volwaardig, en afzonderlijk medisch specialisme, dat, net zoals alle andere medische specialismen, alleen uitgeoefend mag worden door artsen, die na hun artsopleiding een aanvullende specialisatie hebben doorlopen.

  http://www.anest-nieuwegein.net/

  Voor de studenten die voor huisartsgeneeskunde opteren, vormt het laatste jaar van de artsopleiding tevens het eerste jaar van de specifieke huisartsopleiding.

  http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM