artsenvereniging


artsenvereniging 1.0

vereniging van personen die het beroep van arts uitoefenen en gezamenlijk opkomen voor hun belangen; belangenvereniging van artsen; ook: de gezamenlijke leden van zo'n vereniging

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een artsenvereniging…

is een vereniging

 • [Betrokkene] is bestemd voor artsen

  Algemene voorbeelden


  In november 1999 luidde een Vlaamse artsenvereniging de noodklok: huisartsen lijken niet te beseffen dat onvoldoende beveiligde databanken met patiëntengegevens strafbaar zijn.

  http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

  Zij hebben zich na hun universitaire medicijnenstudie gespecialiseerd als Moermanarts en zijn verenigd in de Artsenvereniging voor Niet Toxische Tumortherapie (ANTTT).

  http://www.moermanvereniging.nl/

  Vertegenwoordigers van artsenverenigingen en ziekenfondsen hebben gisteravond laat een akkoord hierover getekend.

  De Standaard,

  Om deze geneeskunde te bevorderen is er een artsenvereniging opgericht.

  http://www.cbbr.nl/