artsexamen


artsexamen 1.0

examen dat een geneeskundestudent na zijn doctoraalopleiding en stages aflegt voor het verkrijgen van de titel van basisarts

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een artsexamen…

is een examen

  • [Functie] dient voor het verkrijgen van de titel van basisarts
  • [Tijd] wordt afgelegd na de doctoraalopleiding en het vervullen van de nodige stages
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een plechtige gelegenheid, gaat gepaard met het afleggen van de eed voor artsen en het verkrijgen van een bul
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt afgelegd door een student geneeskunde

Algemene voorbeelden


Na zes jaar studeren sluit je je studie Geneeskunde in Leiden af met het artsexamen […]. De volgende zaken moeten voor het artsexamen aanwezig zijn: * een uittreksel uit het geboorteregister of persoonsregister of kopie van legitimatiebewijs (meestal al aanwezig in het dossier); * een geldige collegekaart; * het doctoraal diploma dat in je bezit is of gelijktijdig met het artsexamen is aangevraagd; * beoordeling coschappen voor zover ze gelopen zijn op moment van aanvraag [...]. Op de dag van het artsexamen verwachten we je ruim een kwartier voor aanvang in het Academiegebouw […]. Terwijl de artsexamencommissie vergadert en de gasten plaatsnemen in de zaal, krijgen jij en de andere kandidaten daar nog enkele aanwijzingen over het verloop van de plechtigheid. Om 12.00 uur komt de artsexamencommissie met de kandidaat-basisartsen de zaal binnen en begint het artsexamen. Tijdens het artsexamen leg je de eed of belofte af en teken je de bul. De voorzitter van de artsexamencommissie spreekt iedere kandidaat persoonlijk toe en reikt vervolgens de artsenbul uit. Na het artsexamen ben je basisarts.

http://www.lumc.nl/home/0003/71210064825221/71210065504221/80103052443221/80124010725221/80307015014221/,

UvA/AMC kent nog een "ouderwetse" doctoraal/artsexamen verdeling met vier jaar voor de doctoraalopleiding en twee jaar voor het artsexamen. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van elk ongeveer twintig weken college, en omvat 60 studiepunten [...]. De doctoraalopleiding is zo ingericht dat je in principe 40 uur per week met je studie bezig bent. Je volgt gemiddeld 16 uur college per week. De andere uren besteed je aan zelfstudie.

http://www.ikwildokterworden.nl/universiteiten/Universiteit-van-Amsterdam/Onderwijsprogrammaas,

In 1956 deed hij doctoraal en begon voor zijn artsexamen te werken, als co-assistent in een aantal ziekenhuizen.

De aanslag, Harry Mulisch,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen