aureool


aureool 1.0

vlakke figuur in de vorm van een ronde of ovale krans van stralen of van licht die op afbeeldingen het hoofd of het lichaam omgeeft van Christus of van een heilige om diens heilige of bovennatuurlijke status aan te geven

Semagram


Een aureool…

is een figuur

 • [Kleur] is vaak goudkleurig
 • [Vorm] is een rond of ovaal vlak of een stralenkrans
 • [Functie] dient om de heiligheid van een afgebeelde figuur te benadrukken
 • [Plaats] bevindt zich op afbeeldingen achter het hoofd of de gehele gestalte van Christus of van een heilige

Algemene voorbeelden


Iconen en Russische heiligen. Houten plankjes met verstilde portretten met bladgouden aureolen, dat is het beeld dat mensen hebben van iconen.

http://www.rug.nl/let/informatievoor/studiekiezers/alfasteunpunt/onderwerpen/overig/russisch

Hoewel hij opgroeide in een agnostisch milieu, ontdekte Alquin in het midden van de jaren '80 het christendom. Dit leidde tot engelachtige maar robuuste beelden met een aureool, naast figuren als Melchior en Balthasar.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


voorafgegaan door als


 • als een aureool

Het licht van het uithangbord omgaf Casper even als een aureool.

Engelen van het duister, Jan Siebelink,

Boenders kijkt naar de ovalen muurklok die als een aureool boven zijn hoofd hangt: tien voor negen.

Cargo, Patrick Conrad,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


aureool 1.1

(ironisch)

status van heilige

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een aureool…

is een status

   Algemene voorbeelden


   Het betrof de zaligverklaring van Piergiorgio Frassati [...]. Het proces werd [...] opgeschort omdat men een foto had ontdekt waarop de godvruchtige jongeman was afgebeeld terwijl hij een meisje op zijn rug over een rivier droeg. Dit dokument scheen een ernstig moreel beletsel te vormen, maar na nog eens dertig jaar [...] werd de kandidatuur van Frassati voor een aureool aan een nieuw onderzoek onderworpen en toen kwam men tot de conclusie, dat het geen onzedelijke of ongodsdienstige daad mocht genoemd worden iemand, van welk geslacht ook, op zijn rug over een rivier te dragen.

   Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   aureool 2.0

   hoog aanzien dat iemand of iets geniet vanwege zijn belang, zijn positie in de maatschapij, zijn verdiensten of zijn hoedanigheden

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram


   Een aureool…

   is een status

   • [Omvang abstract] is zeer hoog, is verheven
   • [Bezitter of eigenaar] behoort tot een persoon of een zaak
   • [Oorzaak, reden of aanleiding] komt door de waarde van iets of door de maatschappelijke positie, de verdiensten of de hoedanigheden van iemand
   • [Gevolg of resultaat] verleent de bezitter eerbiedwaardigheid, onaantastbaarheid, verhevenheid boven kritiek

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een academisch aureool
   • een charismatisch aureool
   • een glanzend aureool
   • een glanzende aureool
   • een grandioos aureool
   • een heilig aureool
   • een klassiek aureool
   • een magisch aureool
   • een mythisch aureool
   • een politiek aureool
   • een romantisch aureool
   • een wetenschappelijk aureool

   Die liefde is ongevaarlijk, risicoloos, zelfs voor de burger acceptabel, een excuus, een gezelschapsspelletje, en ze geeft toch een grandioos aureool, de verliefde participeert in de geschiedenis, de wereldliteratuur, de wetenschap, het avontuur, de romantiek. Hij wordt iemand. Hij leeft.

   Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

   Tijdens het franquistische regime kon de strijd van Eta, onder de invloed van de Algerijnse en Cubaanse revolutie, een zeker romantisch aureool dragen.

   De Standaard,

   Koning Boudewijn zorgde echter voor een opwaardering van de monarchie, vooral dank zij een charismatisch aureool van sociale bewogenheid.

   De Standaard,

   Hij zoekt pop een klassieke aureool te geven door gedetailleerde, trage muziek te maken met jazzmuzikanten die daar de tegenpool van zijn.

   De Standaard,

   Hij had dit nooit kunnen doen zonder het onmetelijke politieke aureool dat hij zich binnen de organisatie heeft verworven: door zijn 'actieve' verleden, door het verkiesbaar zijn voor een plaats in het Lagerhuis en door zijn recente reis naar de Verenigde Staten.

   Meppeler Courant,

   Mooi is een landschap door de onderlinge verhouding van haar unieke samenstellende delen. En dat is tegelijk een definitie van wat in het algemeen "poëzie" genoemd wordt: het gedicht als de onverwachte synthese van niet eerder zo met elkaar verbonden bestaande en denkbare zaken zoals beelden en gevoelens. Bij Paz krijgt het landschap een heilig aureool. Kunst, poëzie en alles wat daarmee samenvalt is voor Paz iets hogers.

   Alles moet over, Carel Peeters,

   Hij liet de hele tijd zijn academisch aureool als een lichtreclame aan- en uitflitsen en je kon heel goed aan hem merken dat hij zich belangrijker dan zijn gast voelde, maar dat hij bereid was [...] voor de gelegenheid de rollen om te keren.

   Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • een aureool van bovennatuurlijkheid
   • een aureool van eerbiedwaardigheid
   • een aureool van gezag
   • een aureool van grootheid
   • een aureool van heiligheid
   • een aureool van macht
   • een aureool van martelaarschap
   • een aureool van onaantastbaarheid
   • een aureool van ongenaakbaarheid
   • een aureool van onoverwinnelijkheid
   • een aureool van popster
   • een aureool van prestige
   • een aureool van respect
   • een aureool van tragedie
   • een aureool van wondermiddel
   • het aureool van een standaardwerk
   • het aureool van het schrijverschap
   • het aureool van mensenredder

   Schrijvers overschatten - of vleien? - zichzelf als zij er als vanzelfsprekend van uitgaan dat zij invloed bezitten of door middel van het aureool van hun schrijverschap de wereld kunnen veranderen, louter en alleen door hun gelijk uit te dragen.

   Morgen weer op de Groenplaats; Hoera ik heb een uitgever; Vanuit de kroeg; De sportziel van Satan; Schrijvers in de reclame, Johan Vandenbroucke,

   Door in het ketenmanagement op een variabele manier om te gaan met inrichting, respectievelijk met uitvoering raakt "privatisering" zijn aureool van wondermiddel voor alle kwalen kwijt.

   http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

   Een politicus zonder aureool van respect of gezag biedt een troosteloze aanblik.

   Mijn held; Ik sta op wacht en denk aan jou; Over dichters die schrijver willen worden; Helden waren zij, maar kleine helden, Dirk Verbruggen,

   Ik zou een gemakkelijk toegankelijke handleiding schrijven voor de modale lezer van het misdaadgenre [...]. Het resultaat was een kleine 'pocket' van 130 bladzijden [...]. Zo gezien stelt het weinig voor maar ondertussen heeft het wel het aureool van een standaardwerk gekregen.

   Mise-en-scène, Axel Bouts,

   Het gaat erom om in het onderwijs de computer zijn "aureool van bovennatuurlijkheid" te ontnemen. Het "wonderbare" van de computer wordt ontsluierd door de grote lijnen van zijn ontwikkeling na te gaan.

   http://user.online.be/debrug/diabasis/b10comp.htm

   aureool 3.0

   kleurige of lichtgevende kring om iemands hoofd of om het hele lichaam die lijkt op een aureool

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

   Semagram


   Een aureool…

   is een kring

   • [Vorm] heeft meestal een ronde of een ovale vorm
   • [Samenstelling] bestaat uit licht of een gekleurd vlak achter iemands hoofd of iemands gehele gestalte, of achter een zaak
   • [Plaats] bevindt zich rondom iets of iemand

    Algemene voorbeelden


    Niet toevallig, zo zegt Dierick, staat op een zijluik van het Lam Gods, achteraan de groep pelgrims die opstappen achter een grote Sint-Kristoffel, een vreemde figuur die [...] lacht. Maar het is maar een bitter lachje. Veeleer een grijns. Dat zou wel eens de duivel kunnen zijn, die zich stiekem onder de gelovigen heeft gemengd, besluit Dierick. Want zie: een tak van een braamstruik vormt boven zijn hoofd een aureool.

    De Standaard,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • een gouden aureool
    • een koperen aureool
    • een platina aureool

    Een straaltje zonlicht dat schuin naar binnen viel, ving zijn hoofd in een gouden aureool.

    Pandora, Pieter Aspe,

    De zon zwol; naarmate haar omvang toenam, werd ze roder; tegelijk verloor ze haar verblindende kracht. Maar ze toverde een koperen aureool om het hoofd van de jonge vrouw, die mij op de fiets tegemoet kwam rijden.

    Emmeke, Jan Lampo,

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: van

    • een aureool van licht
    • een aureool van neon

    Mannen alleen of in groepjes bleven binnendrommen, een aureool van rood licht rond hun hoofd bij de ingang.

    Engelen van het duister, Jan Siebelink,

    De verteller staat voor het raam, waar zijn kalende kruin verlicht wordt door een knipperend aureool van rood en geel gekleurd neon.

    NRC,

    aureool 3.1

    bruine kring rond de tepel van een vrouwenborst

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 3.0 : 3.1

    Semagram


    Een aureool…

    is een lichaamsdeel

      Algemene voorbeelden


      Haar tepels priemden keihard uit de grote bruine aureolen.

      http://www.webklopro.be/sexverhalenDuitse%20Jongens.htm

      De aureool van de tepels kleurt roze.

      Dagboek der passie, Manuela Gretkowska,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      aureool 4.0

      geur die rondom iemand of iets hangt

      Betekenisbetrekking


      metafoor
      Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

      Semagram


      Een aureool…

      is een geur

      • [Plaats] hangt rondom iets of iemand
      • [Betrokkene] wordt verspreid door degene of datgene waar de geur omheen hangt

       Algemene voorbeelden


       Madame Puyenbroek, hun buurvrouw die werkvrouw was in de gemeenteschool, had altijd een onzichtbaar maar zeer ruikbaar aureool van vrouwenzweet om zich heen hangen.

       Het verkeerde keelgat, Diane Broeckhoven,

       Deleu meende zich te herinneren dat Hermans ook die dag omgeven was door een aureool van Grand Cru.

       Naakte zielen, Luc Deflo,

       aureool 5.0

       opvallende indruk die iemand op zijn omgeving maakt

       Betekenisbetrekking


       metafoor
       Betrokken betekenissen 4.0 : 5.0

       Semagram


       Een aureool…

       is een indruk

       • [Herkomst of oorsprong] wordt gewekt door iemand, vooral door zijn gedrag of zijn voorkomen
       • [Omvang abstract] is sterk en opvallend
       • [Betrokkene] komt over op de mensen uit de omgeving van iemand

        Algemene voorbeelden


        Tegenover Reyers vader voelt Paula zich een verrader. Komt het door hem dat ze deze merkwaardige verbintenis nog zo lang volhoudt? Of komt het door het aureool van bofkonterij dat anderen rond Reyer en haar verzinnen?

        Kriblijn, Barber van de Pol,

        Linda'tje zei niets, maar beperkte zich tot het uitstralen van een aureool van eigendunk.

        Marcel, Erwin Mortier,

        Overtuigd van mijn gelijk, kalm en zeer zeker, in mijzelf monkelend om mijn prima conditie, straks in de benauwde alkoof van Tim de frisse buitenlucht die als een aureool van mannelijke gezondheid uit poriën en kleding zou barsten, trok ik minstens vijf minuten hard aan de verroeste trekbel.

        Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

        Een grote, breedgeschouderde man met een ruw gezicht, meestal gekleed in een donkerbruin sportjasje, een overhemd met das en een hoed op, maar met een zwarte rijbroek en hoge laarzen, omgeven door een aureool van geweld, haat en angst.

        De aanslag, Harry Mulisch,