autarkie


autarkie 1.0

(economische politiek [economie algemeen])

economische onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van een gemeenschap, bv. een natie

Semagram


Autarkie…

is een toestand

 • [Functie] wordt nagestreefd om volledig onafhankelijk en vrij te zijn
 • [Oorzaak] ontstaat vaak uit wantrouwen ten opzichte van andere naties
 • [Gedrag] betekent dat een gemeenschap zelf voorziet in alle levensbehoeften en zo weinig mogelijk invoert
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt nagestreefd door een gemeenschap, bv. een stad, een natie

Algemene voorbeelden


In 't Veld schreef op 15 december vorig jaar aan het dagelijks bestuur van het ROA dat "de cultuur van de top van het ambtelijk apparaat van de gemeente Amsterdam (is) gericht op het verwerven van politieke macht en autarkie, zulks in een mate die ik nog nooit in een andere overheidsorganisatie heb aangetroffen."

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • orthodox-communistische autarkie
 • stedelijke autarkie
 • totale autarkie
 • zijn oude autarkie

Zo'n autoritair regime drijft Rusland weer in zijn oude autarkie en zal dus scherpe politieke en sociale tegenstellingen oproepen, omdat het land na negen jaar perestrojka zich niet meer geruisloos laat sluiten.

NRC,

Vele landen aarzelen om steun te verlenen aan de geheimzinnige en rigide kommunistische regering in Pyongyang, die tientallen jaren een filozofie van totale autarkie predikte en de kontakten met de buitenwereld tot een minimum beperkte.

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • autarkisch

autarkie 1.1

gesloten economisch systeem

Algemene voorbeelden


De GATT/WTO is de actor die ervoor gezorgd heeft dat alle economieën zeer open zijn: veel interactie met het buitenland. Autarkieën of gesloten economieën bestaan feitelijk niet meer (behalve Noord-Korea misschien).

http://74.125.77.132/search?q=cache:coyYHkozVTMJ:users.telenet.be/fredericmarechal/internationaal.ppt+%22autarkie%C3%ABn%22&cd=3&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

autarkie 2.0

onaantastbaarheid voor invloeden van buitenaf; zelfgenoegzaamheid

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram


Autarkie…

is een toestand

 • [Zelfstandigheid] betekent dat men aan zichzelf genoeg heeft en dat men zich niet laat beïnvloeden
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt nagestreefd door personen

  Algemene voorbeelden


  Nanotechnologie, kunstmatige intelligentie en andere high-tech hulpmiddelen kunnen de mens van de toekomst een zeer hoge mate van autarkie, en daarmee dus vrijheid, bezorgen.

  http://www.transcedo.org/

  Wat hem in kinderen aantrekt is "de zuiverheid ervan, de smaak van instinkt, de onaantastbaarheid voor vreemde - en dus vloekende invloeden, de autarkie." Het idee en het gevoel dat bij autarkie, de onaantastbaarheid voor invloeden van buitenaf hoort, beheerst Hillenius' gedachten zo sterk dat het overal opduikt.

  Alles moet over, Carel Peeters,