avonddienst


avonddienst 1.0

het 's avonds verrichten van beroepsbezigheden volgens een dienstrooster; beroepsbezigheid 's avonds

Semagram (extra betekenisinformatie)


Avonddienst…

is een handeling

 • [Geheel] maakt deel uit van arbeidsverrichtingen die uitgevoerd worden door verschillende mensen volgens een uurrooster met opeenvolgende diensten
 • [Duur] heeft een duur die bepaald wordt door een uurrooster
 • [Tijd] vindt plaats in de avonduren
 • [Object betroffen] heeft betrekking op beroepsbezigheden

Algemene voorbeelden


Ik vroeg om dringend doorverbonden te worden met het hulp- en informatiecentrum en een kennelijk opgepepte mannestem, de stem van iemand die avonddienst verfoeide en amfetaminen misbruikte, zei: 'Wil u even wachten, alstublieft? De twee lijnen zijn bezet.'

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

Verschillende columnisten, onder wie Hannah Greene en Ben Richards, zaten op een rijtje tussen Jessie Tennant en de jonge verslaggever Marshall Holman, die op mijn stoel had gezeten en nu in avonddienst het politienieuws volgde.

De necrologieschrijver: een obsessieve zoektocht, Porter Shreve,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • avonddienst hebben

Dan begint ze over haar werk. Dat ze weer oervervelend waren. Dat ze weer nauwelijks koffie had kunnen drinken omdat er één niet kon wachten. Dat ze weer avonddienst heeft natuurlijk de volgende week.

Enkele reis moeder, Bram Vermeulen,

avonddienst 1.1

aaneengesloten periode waarin men volgens een dienstrooster in de avonduren werkt

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een avonddienst…

is een periode; is een tijd

   Algemene voorbeelden


   Ook moeten de machinisten bij een vroege dienst eerder het bed uit en zijn ze bij een avonddienst later thuis.

   NRC,

   In het begin van de opleiding zal je tijdens dag- en avonddiensten werkzaam zijn; later komen daar ook de nachtdiensten bij.

   http://www.leyenburg-ziekenhuis.nl/personeel/opleidingen/verpleegkundige.html

   De werkgevers willen met één pennestreek een einde maken aan de verworvenheden van twintig jaar onderhandelen, terwijl deze alleen al wegens de 'verspitsing' van het vervoer en het daardoor toenemende aantal ochtend- en avonddiensten hard nodig zijn, aldus de FNV-onderhandelaar.

   NRC,

   Vaste verbindingen


   avonddienst 2.0

   godsdienstoefening die 's avonds gehouden wordt; godsdienstoefening in de avonduren

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een avonddienst…

   is een religieuze dienst

   • [Functie] dient voor godsverering
   • [Tijd] wordt 's avonds gehouden

    Algemene voorbeelden


    De paus waarschuwde in een preek tijdens de laatste avonddienst, waarbij driehonderd kardinalen en bisschoppen aanwezig waren, tegen de "cultuur van de dood", die institutionele vormen aanneemt en de gruwelijkste misdaden tegen de mensheid legaliseert, zoals etnische zuiveringen, abortus en euthanasie.

    NRC,

    Tijdens de avonddienst zal het Amoor-orgel zondag centraal staan.

    Meppeler Courant,