baas in eigen huis zijn


baas in eigen huis zijn 1.0

het zelf voor het zeggen hebben; volledig zelf kunnen beslissen over wat men rekent tot de eigen bevoegdheid of verantwoordelijkheid

Algemene voorbeelden


In de pers, in politieke debatten keert steeds vaker de kritiek terug, openlijk of tussen de lijnen, dat Frankrijk geen baas meer in eigen huis is, dat het, in naam van Europa, de Franse belangen opoffert aan Duitse 'dictaten'.

De Standaard,

Debet daaraan was overigens ook dat de ondernemers zich verzetten tegen de publikatie van jaarverslagen en dat vooraanstaande industriëlen, zoals de textielbaronnen in Twente, het liefst baas in eigen huis bleven.

NRC,

In de federale regeringen kunnen de Franstalige partijen, de PS voorop, altijd nog gaan dwarsliggen. Of nog: wie denkt dat Vlaanderen baas in eigen huis is, kent zijn wereld niet.

De Standaard,

Indien onze regering een bepaalde bedrijfstak in ons land wil ondersteunen, bijv. in verband met de werkgelegenheid of om een bepaalde technologie te kunnen behouden, dan lopen we het risico dat in Brussel nauwkeurig onderzocht wordt [...] of dat wel door de Europese beugel kan. Nog baas in eigen huis? Het lijkt er op dat we, als Nederlandse staat, niet meer volledig baas in eigen huis zijn.

http://www.eurofractie.nl/

Een bestendiging van de huidige status van Aruba is evident, terwijl Curaçao rijp is voor baas in eigen huis!

NRC,