bacovebedrijf


bacovebedrijf 1.0

((vooral) in Suriname)

bedrijf waar men bacoves teelt; bacoveplantage

Semagram


Een bacovebedrijf…

is een bedrijf

 • [Product of vrucht] produceert bacoves

  Hoofdsemagram: bedrijf


  Algemene voorbeelden


  Bacovebedrijven. Na verscheidene jaren van veldproeven en proefverschepingen, is de bacovecultuur in 1965 goed op gang gekomen. Op de overheidsbedrijven Santo, Boma [...] en Nickerie was in 1968 een areaal van 1158 ha in produktie.

  Encyclopedie van Suriname,

  Bacove is de Surinaamse benaming voor banaan. In de beginjaren van deze eeuw waren er al op grote schaal proeven genomen met de aanplant van bacove, maar door allerlei oorzaken, w.o. ziekten en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, waren die pogingen mislukt. Suriname bezit thans drie grote bacovebedrijven - een in Saramacca en twee in Nickerie.

  http://erijsdijk.sr.net/geschied.html

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • het bacovebedrijf van SBBS

  In het Jarikaba ressort wordt de landbouw gedomineerd door het bacovebedrijf van SBBS te Jarikaba.

  http://www.staatsolie.com/press_releases/Persberichten%202012/nl_samenvatting_uitkijk-zuid.pdf,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding