banenwinkel


banenwinkel 1.0

(defensie [beleidsterreinen],landmacht [beleidsterreinen])

bureau waar voorlichting en informatie wordt gegeven over banen bij de krijgsmacht, bij defensie; voorlichtingsbureau van de krijgsmacht

Semagram


Een banenwinkel…

is een voorlichtingsbureau; is een bureau; is een bedrijf

 • [Functie] is opgezet om mensen te informeren en voor te lichten over banen bij de krijgsmacht of defensie
 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op banen bij de krijgsmacht of defensie

  Algemene voorbeelden


  Maar men zal zich ook meer laten zien op beurzen en symposia en binnenkort worden op elf plaatsen in het land 'banenwinkels' geopend. Kritiek op de werving komt van vakbonden en politici, die zich afvragen af of de landmacht erin zal slagen in korte tijd zoveel personeel binnen te halen.

  NRC,

  Ook wordt voor informatie over militaire oefeningen en tactieken doorverwezen naar banenwinkels van de landmacht.

  ANP,