basalt


basalt 1.0

afbeelding

Bron: David Monniaux
( CC BY-SA 3.0 )

(geologie)

donkergekleurd, zeer hard, vulkanisch stollingsgesteente

Semagram


Basalt…

is stollingsgesteente; is een vaste stof; is een stof

  • [Kleur] is donker van kleur
  • [Samenstelling] bestaat uit kleine kristallen en bevat relatief veel magnesium en ijzer
  • [Stoffelijke eigenschap algemeen] is zeer hard
  • [Gebruikswijze] wordt onder meer gebruikt als dijkbekleding, in kademuren en op golfbrekers en strandhoofden

Algemene voorbeelden


Toen zou de botsing van de Indisch-Australische plaat met de Euraziatische plaat een zodanige breuk in het Indiase plaat hebben veroorzaakt, dat er bij een vulkaanuitbarsting meer dan 100.000 km² basalt te voorschijn kwam.

http://oud.refdag.nl/bui/010130bui81.html,

"Inderdaad een mooi punt,' zei Lezenaar en liep naar de walkant van bezonken basalt waar onder de schaduw van hoge iepen de auto's geparkeerd stonden.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Opeenhopingen van basaltuitstromingen op de oceaanbodem, die zelf bestaat uit basalt, hebben bijvoorbeeld de eilanden IJsland en Hawaii gevormd.

http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


  • blauwe basalt
  • diepgroene basalt
  • kille basalt
  • vulkanisch basalt
  • zwart basalt

De weg van blauwe basalt liep onder de Rijnbrug door, versmalde nog meer.

Engelen van het duister, Jan Siebelink,

Uit dezelfde periode dateert een groot tempelbeeld van de god Ptah, de scheppergod van Memphis en de beschermheer van de kunstenaars. Het materiaal is diepgroene basalt. Met behulp van diorieten wrijfstenen en schuurzand is de beeldhouwer erin geslaagd een ruw uitgehakte mensvormige figuur tot een volmaakte, glanzende god te maken.

http://www.museumkennis.nl/lp.rmo/museumkennis/i000135.html

Een onder de vele drenkelingen was er die bloedig geslagen op het kille basalt er bijna in slaagde erop te klimmen.

Gesprekken in huizen aan zee, Willem Brakman,

Bollen van kapotgeslagen koraal op driehonderd meter boven de zeespiegel, bewaard gebleven doordat er nadien vulkanisch basalt overheen is gevloeid.

De Standaard,

De zuilen en zijmuren bestaan uit afwisselende lagen zwart basalt en lichte kalksteen.

http://www.ping.be/~bernhuyv/Orvieto.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen