beheerder


beheerder 1.0

persoon die iets beheert; iemand die ergens zorg voor draagt en vaak ook eigenaar is, vaak vanuit beroepsmatig oogpunt; bewindvoerder; ook: organisatie of instantie die iets beheert

Semagram


Een beheerder…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] draagt zorg en verantwoordelijkheid voor iets, bv. voor een bedrijf, afdeling, gebouw of vermogen
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit als extra taakje, als hobby, vanwege bezit of op professionele basis
 • [Voorbeeld of specimen] kan een persoonlijk eigenaar van iets zijn of een professionele eigenaar, uitbater of exploitant zijn of kan de verantwoordelijkheid over iets dragen (bv. een systeembeheerder of een financieel beheerder)

  Algemene voorbeelden


  In haar vijfentwintigjarig bestaan heeft de sporthal verschillende beheerders gekend. Beheerder van het eerste uur was Henk Haxe. Terwijl hij een oogje hield op wat er in de hal gebeurde, zwaaide zijn vrouw Roelie de scepter over de kantine.

  Meppeler Courant,

  Unicef werkte ook een systeem van lokale apoteekjes uit. Het Kinderfonds koopt geneesmiddelen en levert die aan de dorpen. Die stellen zelf een beheerder aan die de medikamenten met een lichte winst verkoopt aan de zieken. Die winst komt ten goede aan de gemeenschap.

  De Standaard,

  Omdat de Dierenbabbels ook op de kinderboerderij wordt rondgedeeld tijdens evenementen, of meegegeven aan potentiële dontateurs, laten we er 600 van drukken [...]. Er zijn vaste rubrieken te vinden in de Dierenbabbels. De voorzitter schrijft bijvoorbeeld een stukje; en de beheerder schrijft iets over het wel en wee van de kinderboerderij.

  http://hklinken.www.cistron.nl/kinderboerderij.htm,

  Wie is goed? Een belangrijk punt is de hoogte van het te beheren kapitaal. De beheerder bedingt als regel een percentage van het vermogen en/of een variabele vergoeding die afhangt van de opbrengst boven een afgesproken percentage. Anders kan hij alles op een spaarekening zetten en zelfs daar een vergoeding voor vragen.

  NRC,

  Na een half jaar kon hij inderdaad doorstromen naar een reguliere baan als "conciërge schuine streep beheerder" in buurtcentrum De Waterval in stadsdeel Westerpark. In december doet Janssen dat drie jaar en inmiddels krijgt hij een door het werk betaalde opleiding tot 'facility manager' (beheerder) die ook weer drie jaar duurt, "dus dat is weer drie jaar erbij".

  NRC,

  Voor een onderzoek in de betreffende doop-, trouw- en begraafregisters kunt u een beroep doen op de beheerder (dus de predikant, de pastoor, de kerkelijke administrateur, of eventueel de stadsarchivaris).

  http://www.cbg.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • verantwoordelijk zijn voor
  • verantwoordelijkheid dragen voor
  • zorg dragen voor

  Beheerders van attractietoestellen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en moeten ervoor zorgen dat de toestellen geen gevaar opleveren bij het gebruik.

  http://www.veiligheid.nl/csi/websiteveiligheid.nsf/wwwVwContent/l3veiligheidseisenwetgevingattractietoestellen.htm

  De beheerders zijn verantwoordelijk voor de technische performanties, het onderhoud, de herbevoorrading en de beheersing van kosten en uitgaven.

  http://www.mil.be/reorg/index.asp?LAN=N

  Het dagelijks beheer van natuurgebieden, recreatiegebieden en landschap is vakwerk en beheerders dragen daar zelf verantwoordelijkheid voor.

  http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/aspx/download.aspx?File=/publish/pages/227/strategischevisie.pdf,

  Beheerders dragen er zorg voor dat hooi afkomstig uit terreinen met Jacobskruiskruid niet als veevoer zal worden gebruikt en niet als veevoer op de markt wordt gebracht.

  http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Convenant_Jacobskruiskruid.pdf

  Medewerkers en beheerders die voor of namens provinciale bestuursorganen formele e-mail ontvangen, dragen zorg voor een zorgvuldige en tijdige behandeling in overeenstemming met de bij de provincie geldende kwaliteitsnormen.

  http://www.brabant.nl/applicaties/regelingen/regeling-detail.aspx?r=420

  • beheren

  Langzaam aan groeide de interne handel tot dusdanige omvang dat een beheerder nodig was om de handel in de boeken voor de vereniging te beheren.

  http://www.ncsf.nl/Boeken.html

  Het is dus nu voor alle beheerders mogelijk iepen te beheren volgens goede methoden.

  http://www.bvor.nl/bindex.htm

  als object bij een werkwoord


  • aanstellen

  De verwachting is dat in het voorjaar met de verbouwing kan worden begonnen. Hoekman is van plan een beheerder aan te stellen.

  Meppeler Courant,

  Als de exploitant veranderingen aanbrengt aan de inrichting, of een nieuwe beheerder aanstelt, dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  met adjectief ervoor


  • de algemeen beheerder
  • een centrale beheerder

  De algemeen beheerder geeft het financieel verslag en bespreekt het financieel beleid.

  http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/reglement/tb-i12a.htm,

  Voor de administratie en het management van de organisatie hebben de Verenigde Staten een adjunct-secretaris-generaal doen benoemen die voorheen algemeen beheerder was van het wereldwijde en -bekende boekhoudersbedrijf Price Waterhouse.

  De Standaard,

  Kolonel der Mariniers buiten dienst J. A. Dijkstra had toch echt voor hetere vuren gestaan. Voordat hij algemeen beheerder werd van de Koninklijke Landgoederen, was hij betrokken bij de uitzending van mariniers naar oorlogsgebieden als Irak, Cambodja, Haïti en Bosnië.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1016815/2010/09/08/De-koninklijke-eigenaren-van-De-Horsten-hebben-geld-nodig.dhtml,

  De betrokkene is de centrale beheerder van de op hem of haar betrekking hebbende informatie.

  http://www.cyburg.org/NETS/startFrame.htm,

  Ofwel maakt men één fonds met twee beheerders (HWI en CIF), ofwel moet er één centrale beheerder komen.

  De Standaard,

  • bekwame beheerders
  • belangrijke beheerders
  • beste beheerders

  Wij moeten het businessplan kennen en waarborgen hebben dat het fonds geleid wordt door bekwame beheerders.

  De Standaard,

  Progressieve Samenwerking ziet de landbouw ook als belangrijkste beheerder van de grond.

  Meppeler Courant,

  Vlaanderen, Finland en Zwitserland zijn de beste beheerders van water in Europa.

  http://www.planetinternet.be/nl/magazine/nieuws/index.html,

  • een financieel beheerder
  • een logistiek beheerder
  • een sociaal beheerder
  • een technisch beheerder

  In januari nam hij ontslag als academiedirecteur en werd hij opnieuw docent Fotografiegeschiedenis. Dat gebeurde onder zachte dwang, omdat hij meer kunstenaar en pr-man was dan financieel beheerder.

  De Standaard,

  Parker werd in 1956 geboren in Houston. Na een studie antropologie en sociologie werkte ze twintig jaar in de olie- en gasindustrie waarop de Texaanse economie drijft. In 1997 werd Parker gemeenteraadslid, en in 2003 stootte zij door naar de functie van city controller (financieel beheerder), in veel steden de op een na machtigste positie.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/archief/article/detail/974347/2010/01/06/Houstons-burgemeester-is-lesbisch-maar-voor-haar-kiezers-is-dat-bijzaak.dhtml,

  Wanneer de financieel beheerder en de gemeentelijke auditor het niet eens zijn met elkaar, dreigen er problematische spanningen te ontstaan, bijvoorbeeld wanneer de auditor een visum geeft omdat hij een vastlegging regelmatig en wettelijk acht, terwijl de financieel beheerder de betaling weigert uit te voeren omdat hij deze voorwaarden niet gerealiseerd acht.

  http://www.kuleuven.ac.be/facdep/social/pol/io/iobib/rapport/sb110201_psw.pdf,

  Het fonds is te klein om zelf te beleggen en heeft daarom een partij als Goldman Sachs in de arm genomen. De bank fungeert als financieel beheerder van de portefeuille die door andere vermogensbeheerders wordt belegd.

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/20438246/__Pensioenfonds_zet_Goldman_Sachs_aan_de_kant__.html,

  Schamper sprak met de verantwoordelijke van het universitair patrimonium, logistiek beheerder Diederik Mangeleer, over het gevoerde beleid.

  http://www.schamper.rug.ac.be/schamper350/350-home-Mangeleer.html

  Bij een ongeschikte of onbewoonbare woning biedt de sociaal beheerder de eigenaar aan om de nodige werken uit te voeren in ruil voor een huurrecht of zakelijk recht op de woning.

  http://www.wonen.vlaanderen.be/Pages/woonkwaliteit.html

  Meer informatie nodig? Neem dan contact op met de sociaal beheerder in uw wijk.

  http://www.oudwest.amsterdam.nl/index.html

  Wij raden u wel aan eerst contact op te nemen met één van onze technisch beheerders van ons Beheerteam zodat zij kunnen vaststellen of goedkeuring van ons of eventueel van de gemeente vereist is, of dat specifieke richtlijnen gelden.

  http://www.delftwonen.nl/

  • de gerechtelijk beheerder

  De gerechtelijke beheerder van Friary Subsea Surveyor liet inmiddels beslag leggen op 24 miljoen frank afkomstig van de recente verkoop van de Navigator.

  De Standaard,

  De gerechtelijke beheerders van de failliete werf willen alleen nog onderhandelen met een andere kandidaat-overnemer die in Oostende superyachten wil bouwen.

  De Standaard,

  • de grootste beheerders

  ABC Vastgoedbeheer is met 21 vestigingen en 300 werknemers één van de grootste beheerders van vastgoed in Nederland.

  NRC,

  Hier in het Brusselse zijn de Spoorwegen een van de grootste beheerders van gronden.

  De Standaard,

  Zo beschikken we inmiddels over het bijzondere en veelzijdige bezoekerscentrum De Zandwaaier en is de samenwerking tussen met name de drie grootste beheerders (Vereniging Natuurmonumenten, PWN en Staatsbosbeheer) hechter dan ooit.

  http://www.google.nl/search?q=cache:sD-cMiC53OMJ:www.pwn.nl/NR/rdonlyres/35DF3984-CE65-4BE2-8967-41DE6CE46510/0/BIPbrochure2.pdf+duinlandschappen+site:.nl=nl=lang_nl,

  • de huidige beheerders
  • de nieuwe beheerders
  • de toekomstige beheerder
  • de toenmalige beheerder
  • de voormalig beheerder
  • de vroegere beheerder

  Het was Jozef Verhaert, grootvader van de huidige beheerders, die begon met de vervaardiging van geprefabriceerde glasdalelementen.

  De Standaard,

  Daarom is het centrum in Ruinen het enige overgebleven recreatiecentrum. Dat is helemaal aangepast aan de eisen van deze tijd [...]. Daarmee moet het centrum weer uit het dal klimmen en de nieuwe beheerders hebben het gevoel dat dat lukt.

  Meppeler Courant,

  Reden voor de stichting een officieel verzoek in te dienen bij Rijkswaterstaat, de toekomstige beheerder van de dijk: het Waterschap Zeeuwse Eilanden, en de gemeente Vlissingen op de hoogte te stellen van onze plannen.

  http://home.wanadoo.nl/lcvdhulst/index-lc.html

  De eerste markt werd gehouden op het terrein van het kampeercentrum d'Olde Lantschap en was een initiatief van de toenmalige beheerder Koos van der Meer met de medewerking van circa twintig kooplieden.

  Meppeler Courant,

  Het terrein, dat naast Besto Verpakkingsindustrie ligt, is eigendom van de Amsterdammer, een nazaat en erfgenaam van de vroegere beheerder Gerrit Buit.

  Meppeler Courant,

  Ook de voormalig beheerder van de Luikse verzekeringsmaatschappij Mercure, Jacques S., zou betrokken zijn bij het bedrog op grote schaal.

  De Standaard,

  • de lokale beheerder
  • de plaatselijke beheerder
  • regionale beheerders

  De lokale beheerders hadden allemaal een eigen mentaliteit en aanpak, en die diversiteit moest op één lijn worden gebracht.

  De Standaard,

  Tijdens deze discussies gaat het om de mogelijkheden op basis van Pro Silva en nadrukkelijk niet om de actuele doelstelling en motivatie van de plaatselijke beheerder.

  http://www.knbv.nl/

  Een stimulerend landschapsbeleid legt het accent op decentralisatie en maatwerk: regionale beheerders en gebruikers werken aan streekinitiatieven om het landschap te versterken.

  http://www.clm.nl./index_nl2.html

  • een onafhankelijke beheerder

  Een andere alternatieve piste - waarbij de concerns de controle over de commerciële exploitatie en het investeringsbeleid van de hoogspanningsnetwerken zouden overlaten aan een onafhankelijke beheerder - werd eveneens van tafel geveegd.

  http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/268278/2008/05/07/Europees-Parlement-kiest-volledige-opsplitsing-elektriciteitsconcerns.dhtml,

  Bijna alle banken, commissionairs en remisiers (bedrijven die klanten en/of orders aanbrengen bij een bemiddelaar) beheren vermogens, mits boven een bedrag dat varieert van tonnen tot miljoenen. Bij de meeste kom je met een paar ton niet verder dan de portier/bewaker. Daarnaast zijn er onafhankelijke beheerders met een eigen ballotage.

  NRC,

  De Belgische regering nam vorige week overigens de langverwachte beslissing over de aanstelling van Elia als onafhankelijk beheerder van het elektriciteitsnet in ons land.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DST18032002_028,

  Een van de commissarissen is mr. P. Zwart, in het dagelijks leven directeur van Algemeen Vermogensbeheer, een onafhankelijke beheerder van Brabants familiekapitaal en beleggingen van pensioenfondsen.

  NRC,

  In enkele staten is WMX de onafhankelijke beheerder van zijn oude vuilstortplaatsen voor chemisch afval.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • beheerder bij een Antwerpse onderwijswinkel
  • beheerder bij orkest- en opera-instellingen

  Dirk Vermeulen was al onderwijzer in een school voor karaktergestoorde kinderen, verantwoordelijke van een jeugdhuis, beheerder bij een Antwerpse onderwijswinkel en docent aan de Sociale Hogeschool Antwerpen.

  De Standaard,

  Ook kun je denken aan een baan als adviseur of beheerder bij orkest- en opera-instellingen, impresariaten, concertzalen en culturele diensten.

  http://www.hum.uva.nl/actueel/object.cfm?objectid=F20FB44B-EA0A-4721-9DD2655A08FD0A82

  Voorzetsel: van

  • beheerder van het account
  • beheerder van een weblog
  • beheerder van een website
  • beheerder van de site
  • beheerder van pc-netwerken

  De beheerder van de site kan via de Java Virtual Machine op dat moment een miniwebserver maken van de computer.

  ANP,

  Pinceel werkt al zeven jaar als beheerder van pc-netwerken.

  De Standaard,

  De beheerder van het weblog heet de weblogger of afgekort, blogger.

  http://web.planet.nl/specials/weblogs/index.shtml

  De beheerders van een website - de webmasters - kunnen volgen hoe vaak bepaalde bladzijden worden opgevraagd en naar welk adres de server deze informatie gestuurd heeft.

  De Standaard,

  CIPAL heeft steeds het recht om de accounts van klanten die zich niet aan bovenstaande regels houden te ledigen of van de server te verwijderen. Dit verwijderen belet niet dat het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de beheerder van de account behouden blijft.

  http://www2.cipal.be/cipal/nieuws/etiquet.html

  • de beheerder van de ambtenarenpensioenen
  • de beheerder van het budget
  • de beheerder van de erfenis
  • de beheerder van een vermogen

  Bij de recente koopgolf heeft de beheerder van de ambtenarenpensioenen, het ABP, zich onbetuigd gelaten, meldt een woordvoerder: "Wij kijken naar de langere termijn en hebben de afgelopen maanden niet meer ingekocht dan normaal."

  NRC,

  Met name de brede inzetbaarheid van zo'n systeem stelt de beheerder van het budget waaruit de studiefinanciering betaald moet worden voor grote problemen.

  http://www.lsvb.nl/_downloads/notitie_stufi_1999.pdf,

  Het zou de moeite waard zijn als de nieuwe directeur zijn taak als beheerder van de erfenis uit het verleden serieus zou nemen in plaats van zich te laten leiden door de waan van de dag.

  NRC,

  Zij wordt mij steeds sympathieker, maar kun je mij voorstellen als de beheerder van een groot vermogen?

  Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

  • beheerder van de Bank Brussel-Lambert
  • beheerder van het hoogspanningsnetwerk
  • beheerder van de weg
  • beheerder van het regionale politiekorps Zeeland
  • beheerder van het restaurant
  • beheerders van de bedrijven
  • beheerders van het museum
  • beheerders van onroerend goed

  Hij wordt beheerder van de Bank Brussel-Lambert.

  De Standaard,

  Hierin maakt de minister tegelijkertijd bekend een meerderheid te nemen in Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk.

  Het Financieele Dagblad,

  Een deel van de kosten komt voor rekening van de NS, het andere deel wordt betaald door de beheerder van de weg die de spoorbaan kruist en in de meeste gevallen gaat het daarbij om de gemeentes.

  Meppeler Courant,

  De Nationale ombudsman gaf de beheerder van het regionale politiekorps Zeeland in overweging in het Handboek Arrestantenbewaring van het district Walcheren op te nemen de periode van de dag waarbinnen aan ingeslotenen maaltijden worden verstrekt.

  http://www.ombudsman.nl/jaarverslag2001/jv2001.pdf,

  Terwijl ze aan de krappe tafel zat, op wat de beheerder van het restaurant lachwekkend genoeg het terrazzo had genoemd, waarmee hij een stoffig omheind hoekje buiten op straat bedoelde waar je voor iedereen te kijk zat, schonk Helen zich nog een glas witte wijn in.

  De wolvenlus, Nicholas Evans,

  De handelsrechtbank en de curatoren - de beheerders van de failliete bedrijven - speelden zowel bij Forges als Boel toen een ongewone rol.

  De Standaard,

  Na circa 20 jaar verzamelen hebben de beheerders van het museum, het echtpaar Stuiver, van de opgebouwde collectie een museum gemaakt, zodat ook andere mensen kunnen genieten van wat er vroeger allemaal op het gebied van de radio, televisie, grammofoon en elektriciteit geweest is.

  Meppeler Courant,

  In het kader van Hogedrukstralen en/of Zandstralen werken we door het hele land voor schilders- en afwerkingsbedrijven, maar ook voor overheidsbedrijven, oliemaatschappijen en beheerders van onroerend goed, we hebben al vele monumenten gereinigd.

  http://www.huneveld.nl/frames.htm,

  • beheerders van het landschap
  • beheerders van natuurgebieden
  • een beheerder van de groene ruimte
  • een beheerder van de grond

  Verder is meer afstemming nodig tussen het natuur- en landschapsbeleid en het plattelandsbeleid, om boeren als beheerders van het landschap en de open ruimte kansen te bieden.

  http://www.clm.nl./index_nl2.html

  Bovendien volgt hij een afgesproken gedragscode waarbij rekening wordt gehouden met wensen van o.a. beheerders van natuurgebieden en landbouwers.

  http://www.rabbitsballooning.be/

  De landbouw kan haar functie als beheerder van de groene ruimte alleen waarmaken als de productiefunctie een substantieel onderdeel van het inkomen blijft.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

  Progressieve Samenwerking ziet de landbouw ook als belangrijkste beheerder van de grond.

  Meppeler Courant,

  • de beheerder van een prikbord

  Serviceproviders kunnen in meerdere of mindere mate betrokken zijn geweest bij de inhoud van de informatie. Meestal echter zullen zij hooguit strafrechtelijk aansprakelijk zijn als zij, gewezen op de aanwezigheid ervan, nalatig blijven strafbare uitingen te verwijderen van het door hen beheerde netwerk. In dat opzicht is hun strafrechtelijke positie te vergelijken met die van de beheerder van een prikbord in een openbaar toegankelijk gebouw.

  http://www.ivir.nl/medewerkers/schuijt.html,

  Voorzetsel: voor

  • de beheerder voor de regio
  • een beheerder voor de boerderij

  De burgemeester-korpsbeheerder voert het gezag over het grootste onderdeel van het korps, maar is tevens de beheerder voor de gehele regio.

  NRC,

  We zijn hard op zoek naar een beheerder voor onze gezellige boerderij [...]. Bent u organisatorisch aangelegd, heeft u vrijetijd over en kunt u goed met dieren én mensen omgaan, bel of schrijf dan naar het secretariaat voor meer informatie over deze functie.

  http://www.tref.nl/s-hertogenbosch/kinderboerderij/

  in voorzetselgroep


  • bij de beheerder
  • bij de beheerders

  Zijn er vragen, onduidelijkheden of technische storingen die met het gebouw te maken hebben, dan kunnen bewoners hiervoor bij de beheerder terecht.

  http://www.westpoint-tilburg.nl/

  Wie tenminste 500 m³/jaar oppervlaktewater capteert uit Vlaamse waterwegen moet dit tegen 15 maart aangeven bij de beheerder van de betreffende waterweg.

  http://www.sbb.be/publicatie/kijkuit/content.cgi?antwoord=57,

  In de nacht van donderdag op vrijdag sloegen onbekenden hun slag op de camping aan de Veneweg [...]. De trieste balans van het politierapport: 26 caravans opengebroken [...]. Zo vroeg in het seizoen waren er nog geen gasten. Die meldden zich wel de volgende ochtend bij de beheerder. 'Enkele gasten die zojuist waren gearriveerd vertelden ons dat er een deur van een caravan open stond.'

  Meppeler Courant,

  Ik ga ervan uit dat bij de beheerder - dat was in eerste instantie de voorzitter bouwteam en daarna de NS-organisatie - ergens in het archief die bouwteamverslagen te vinden moeten zijn.

  http://www.tweede-kamer.nl/documentatie/stenografische_verslagen/Verhoren_enquete_Bouw.jsp?ComponentID=11131=1225#1,

  De overtredingen waren onder meer het ontbreken van een logboek bij de beheerder, het nalaten van periodiek onderhoud en het opsporen van lekken door de beheerder, het niet invullen van aanwezig logboek door de installateur en de verboden aanwezigheid van nieuwe (niet herwonnen) cfk's als koelmiddel.

  Meppeler Courant,

  Als het effen kan, doe een goed woordje bij de beheerders om op te houden met massaal uitzetten van brasem en om de blankvoorn opnieuw de plaats te geven die hij verdient in onze viswateren.

  http://www.gsmeets.be/

  met eigennaam


  Beheerder Marc Spin van bioscoop 't Swaentje controleert de spoel van de huidige projector boven zaal 2.

  Meppeler Courant,

  "Wanneer werd Rudolf Steiner geboren?" vraagt een leerling van De Es die een oefensessie circus volgt aan leraar en beheerder Herman Meyvis.

  De Standaard,

  "Te veel is te veel", vond ook beheerder André Duchène. "Wij vragen enkel een korrekte spelleiding, wie er ook fluit of wie ook onze tegenstander is. Voor de eerste keer in de toch al tien jaar dat ik bij Standard ben, nemen wij het initiatief om een scheidsrechter [...] te wraken."

  De Standaard,

  De stijgende belangstelling van mensen om een bezoek te brengen aan Ruinen heeft volgens vervangend beheerder Renny Westerink van het Bezoekerscentrum meerdere oorzaken.

  Meppeler Courant,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een beheerder of directeur
  • een directeur en beheerder

  De raad benoemt uit zijn leden een gemachtigd beheerder of directeur, die met het dagelijks bestuur wordt belast.

  http://home.tiscali.be/vzw.gap/statuten.htm,

  Het eindrapport wordt overgemaakt aan de beheerder of directeur van de instelling en aan de beleidsverantwoordelijken.

  http://www.provant.be/jeugd/JWBPlan/jeugdwerkbeleidsplan_2002.htm,

  Toen in 1945 directeur Opsomer werd geschorst, werden Constant Permeke en Roger Avermaete respectievelijk als directeur en beheerder aangesteld.

  De Standaard,

  • beheerders en eigenaren
  • eigenaar en beheerder
  • de eigenaars en de beheerders
  • eigenaren en beheerders
  • eigenaar of beheerder
  • eigenaars of beheerders
  • eigenaars, beheerders of uitbaters
  • houders of beheerders

  'Immers', zo verklaarde hij, 'ondanks het aannemen van de motie woonzorgcomplexen ingediend door de PvdA en CDA, welke op 16 november door de Tweede Kamer werd aangenomen, blijft onzekerheid troef voor beheerders en eigenaren van verzorgingstehuizen, aanleunwoningen en woonzorgcomplexen.'

  Meppeler Courant,

  De gemeente is eigenaar en beheerder van het riool.

  http://www.rioned.org/index2burger.htm

  Het indicatief plan heeft geen dwingend karakter waardoor de ontwikkeling van het vervoersnet afhangt van de privé-marktspelers die de eigenaars en de beheerders van het vervoersnet zijn.

  http://www.creg.be/pdf/PI/creg-ipg2001nl.pdf,

  Inmiddels voeren de diverse eigenaren en beheerders van de forten (gemeenten, particulieren, Staatsbosbeheer en andere) een beschermingsbeleid voor de forten en zijn deze opgenomen op (of voorgedragen voor) de Rijksmonumentenlijst.

  http://www.regioutrecht.nl/

  Een te inspecteren object wordt door het gebruiker-lid (eigenaar of beheerder van het onroerend goed in kwestie) bij de Monumentenwacht in de provincie waar het goed gelegen is, aangemeld.

  http://www.vlaams-brabant.be/ontspannen/cultuur/cultuurCONTENT.jsp?page=1184

  De hoofdlijnen van de vrijstelling voor branchebeschermingsovereenkomsten zijn als volgt: De vrijstelling geldt uitsluitend voor branchebeschermingsovereenkomsten tussen eigenaars of beheerders van een winkelcentrum en een in dat winkelcentrum gevestigde of zich vestigende onderneming.

  http://www.NMa-org.nl/

  De eigenaars, beheerders of uitbaters van gebouwen met meerdere huisvestingen zijn verplicht de gevergde maatregelen te nemen zoals het invoeren van een reglement van inwendige orde om te vermijden dat het gedrag van de personen die hij er aanvaardt de openbare orde en rust verstoort en de buren stoort.

  http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

  De houders of beheerders van frituren, hamburger- en pitahandels, nachtwinkels en meer algemeen al degenen die waren verkopen bestemd om ter plaatse of langs de openbare weg verbruikt te worden, moeten zorgen om de netheid van het openbare domein ]...] te waarborgen.

  http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

  • beheerder en exploitant
  • de exploitant of beheerder

  Staatsbosbeheer heeft naast bos en natuurterreinen ook veel forten in beheer, maar niet genoeg mensen en middelen om al deze forten te kunnen beheren, restaureren en open te stellen. Staatsbosbeheer zoekt daarom allerlei samenwerkingsverbanden met organisaties en particulieren om dat wel voor elkaar te krijgen. Beheerder en exploitant: Stichting "Werk aan de Linie". Op het Fort bij Vechten werkt Staatsbosbeheer sinds 1998 samen met de Stichting "Werk aan de Linie". Deze Stichting doet het beheer en onderhoud, openstelling en exploitatie van het fort.

  http://www.fortvechten.nl/

  Teneinde meer grip te krijgen op de persoon van de exploitant of beheerder (en dus op de vergunning), is "het verleden" van de betreffende exploitant of beheerder in de horecabranche voor de burgemeester een extra toetsingscriterium.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  • beheerders en gebruikers
  • een beheerder of gebruiker

  In sommige provincies bestaat nog steeds een distelverordening, die beheerders en gebruikers van gronden verplicht de akkerdistel te bestrijden.

  Trouw,

  Ook is het mogelijk om individueel het centrum te bezoeken of aandacht te besteden aan een enkel aspect dan wel daktechnische problemen te behandelen vanuit het perspectief van beheerders en gebruikers.

  http://www.dakinfo.nl/diac_welcome.html

  De eigenaar van de antenne-installatie en de beheerder of gebruiker van het object treffen onderling een calamiteitenregeling.

  http://www.antennebureau.nl/Nota%20NAB.pdf,

  • de beheerder en toezichthouder
  • beheerders c.q. toezichthouders

  Zeer recent is er bij de ingang van het park een gebouw geplaatst, ten behoeve van de beheerder en toezichthouder.

  http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

  Verder moeten ook in deze vergunning beheerders c.q toezichthouders worden aangesteld die de verantwoordelijkheid dragen in en om de ruimte.

  http://www.vrankrijk.org/,

  voorafgegaan door als


  • aantreden als beheerder

  Mevrouw J.J.M.H. Oudemans treedt aan als beheerder van het landgoed.

  http://www.schovenhorst.nl/

  • optreden als beheerder

  Politici moeten ophouden op te treden als beheerders. Zij zijn aangewezen om maatschappelijke keuzes te maken.

  De Standaard,

  De meeste leidinggevende Franstaligen treden er niet op als beheerders van een federaal bedrijf dat op bedrijfseconomische gronden moet gerund worden.

  De Standaard,

  Het Huis van Gerechtigheid leidt de geestelijke en bestuurlijke aangelegenheden van de Internationale bahá'í-gemeenschap. Het treedt bovendien op als beheerder en gevolmachtigde voor de bahá'í-heilige plaatsen en andere bezittingen in het Heilige Land.

  http://www.apeldoorn.bahai.nl/

  Vaste verbindingen


  afgevaardigd beheerder


   Zie: afgevaardigd beheerder

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen