bengelbus


bengelbus 1.0

(neologisme,vervoer en transport,kinderopvang [zorg])

bus waarmee kinderen in dunbevolkte gebiedsdelen van en naar de naschoolse kinderopvang gereden worden; busje voor het vervoer van en naar de naschoolse kinderopvang

Semagram


Een bengelbus…

is een bus; is een vervoermiddel

 • [Functie] dient voor het vervoer van kinderen van en naar de naschoolse kinderopvang
 • [Plaats] wordt gebruikt in dunbevolkt gebied met grote reisafstanden; startte als experiment in het zuidoosten van Drenthe

  Hoofdsemagram: bus


  Algemene voorbeelden


  Vorige week liet Verstand in Drenthe de 'bengelbus' van start gaan, een experiment met een mobiele kinderopvang die kinderen in een groot, dunbevolkt gebied van school naar huis en andere voorzieningen brengt.

  Staatscourant,

  Nederland is rijp voor de bengelbus, het moedercontract, het dienstenknooppunt en het kindlint. Dat bleek donderdag tijdens het congres 'Dagindeling halverwege'. Staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde er een tussenbalans van 140 experimenten met dagindeling, die in 1999 in het hele land zijn gestart. De experimenten, bedoeld om oplossingen te bedenken voor het vergemakkelijken van de combinatie werk en privé, hebben onder andere het idee van het zogeheten 'dienstenknooppunt' opgeleverd.

  Staatscourant,

  Voorbeeld van een geslaagd experiment: de Bengelbus. In het zuidwesten van Drenthe rijdt sinds januari 2002 een tot naschoolse opvang omgebouwde lijnbus, de zogenaamde Bengelbus. Deze mobiele opvang doet dagelijks meerdere dorpen aan, die elk op zich te klein zijn om zelf naschoolse opvang te kunnen regelen. In totaal kunnen er twaalf kinderen in de Bengelbus worden opgevangen.

  http://www.bisontekst.nl/?p=126

  De bus pikt de kinderen op bij de vier deelnemende basisscholen en parkeert elke dag in een ander dorp bij de school, een dorpshuis of een sportaccommodatie. Daar kunnen de kinderen spelen of deelnemen aan activiteiten en halen de ouders hun kroost aan het eind van de dag weer op. Na afloop van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling blijft de Bengelbus bestaan als joint venture van kinderopvangorganisatie Speelwerk en Stichting Welzijn Westerveld.

  http://www.bisontekst.nl/?p=126

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2002