bestelbon


bestelbon 1.0

((vooral) in België)

bon of formulier waarmee men iets kan bestellen

Semagram


Een bestelbon…

is een bon

 • [Toepassingsgebied of bereik] is een bon of formulier waarmee men iets kan bestellen

  Hoofdsemagram: bon


  Algemene voorbeelden


  De boekhouding maakte in 2000 bijna evenveel bestelbons voor herstellingen aan het wagenpark als in 1999.

  http://www.antwerpen.be/MIDA/

  U bent vrij te bestellen wanneer u wilt, u bent niet verplicht elke week een bestelling op te geven. Bestellen kan met de bestelbon.

  http://www.swonijverdal.nl/internet-maaltijdvoorziening.html

  Al bevat onze maandelijkse catalogus met de nieuwste aanbiedingen ook een bestelbon om via de post of telefonisch te bestellen.

  De Standaard,

  Ook in ons land betaalt niemand graag belastingen. "Klassiek is het onrechtmatig aftrekken van fictieve bedrijfskosten", stelt inspecteur De Groof. "Ik herinner mij iemand die een kantoormeubel als kosten inbracht voor de zaak. Dat leverde op het eerste gezicht geen probleem tot we bij de leverancier de volgende bestelbon vonden: Slaapkamer te factureren als bureau".

  De Standaard,

  Meneer Jos rommelt wat tussen de bestelbonnen en stoot per ongeluk de nieuwe kauwgumdisplay van zijn bureau.

  Herinneringen aan moeder aarde, Johan Tykens,

  Klik hier om het formulier in te vullen waarmee u de bestelbon voor uw ADSL-abonnement kunt aanvragen.

  http://products.wanadoo.be/products/php/html_0001/page_004.php?lang=nl#162

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een officiële bestelbon
  • een papieren bestelbon
  • een schriftelijke bestelbon
  • een specifieke bestelbon

  Indien er een derde betaler is (bvb. gemeente) dan vragen we u, samen met de bevestiging, een officiële bestelbon op te sturen.

  http://www.naturalsciences.be/museum/servedu/common/pdf/mainsite/EDUCA_NL.pdf,

  Zo behoren papieren bestelbons voor bestellingen van particulieren voor meer dan 371,81 EUR de schriftelijke handtekening van de besteller te bevatten.

  https://www.thedigitalcompany.be/html/tijd/nederlands/15-02-02.html,

  Hoewel de telefonische klant het onmiskenbare voordeel heeft meteen van de telefoniste te horen of het artikel nog in voorraad is en wanneer en waar de levering kan gebeuren, geeft de ruime helft van de klanten de voorkeur aan de schriftelijke bestelbon via post of fax.

  De Standaard,

  Bestellen en betalen van de postzegelrollen. U bestelt de rollen met een specifieke bestelbon voor zegelrollen bij Sales Marketing Mail, Business Center, Muntcentrum, 1000 Brussel.

  http://pv.nl.bpg.post.be/NL/private//products/default.asp?mnid=100

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een ingevulde bestelbon
  • een ondertekende bestelbon

  Ik klaag de nationale administratie in oorlogstijd aan om volgende reden: Wij Belgische Koreanen, gelegen in de Koreaanse brandhaard, tijdens dewelke wij verstoken bleven van levensnoodzakelijke munitie, werden ertoe verplicht een in vijfvoud ingevulde bestelbon in te dienen, rekening houdend met een gemiddelde wachttijd van twee tot drie weken - bij hoogdringendheid terug te brengen tot minimum 5 dagen - vooraleer men tot levering van oorlogsmateriaal kon overgaan.

  Koud, Geertrui Daem,

  Het verwerven, het in depot houden, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen door de dierenarts. Een dierenarts met depot, dat betekend is aan de provinciale geneeskundige commissie, bestelt zijn geneesmiddelen aan de hand van een gedagtekende en ondertekende bestelbon met volgnummer bij een apotheker die een voor het publiek toegankelijke officina beheert.

  http://www.bcfi-vet.be/vetland/nl/nlinfos/nlsens.htm

  met ander, nevengeschikt substantief


  • facturen en bestelbonnen
  • formulieren en bestelbonnen

  Brieven, notities, invullingen op formulieren en bestelbonnen, tags van graffitispuiters en handtekeningen op cheques of onder contracten zijn voorbeelden van zulke schriftsporen.

  http://www.forensischinstituut.nl/

  Ondernemers moeten een niet-anonieme bankrekening openen en het nummer van deze rekening op hun facturen en bestelbonnen vermelden.

  http://www.dezaak.nl/renderer.do/menuId/2588/sf/2588/returnPage/2588/itemId/169890/realItemId/169890/pageId/381/instanceId/2615/,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • bestelbonnetje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • onlinebestelbon