betaaldvoetbalclub


betaaldvoetbalclub 1.0

voetbalclub met professionele spelers die betaald worden; profclub; betaaldvoetbalvereniging

Semagram


Een betaaldvoetbalclub…

is een voetbalclub; is een club

   Algemene voorbeelden


   Een Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Alkmaar die in de Eredivisie speelt. AZ, oorspronkelijk een afkorting voor Alkmaar Zaanstreek-combinatie.

   http://www.b9.nl/voetbal/index.htm

   Op 30 oktober jl. is een zaak van Hof Amsterdam inzake de waardering van rendementsgaranties van een betaaldvoetbalclub gepubliceerd. In deze zaak heeft het Hof geoordeeld dat de door de betaaldvoetbalclub verstrekte rendementsgaranties aan enkele spelers en directieleden loon vormen in de zin van de Wet op de Loonbelasting en dat deze moeten worden belast ten tijde van de toekenning van de garanties.

   http://www.sportknowhowxl.nl/SportEnFiscus/1151,

   Als directeur van het merk Princess houdt Aad Ouborg niet van de geijkte manieren om zijn huishoudelijke artikelen uit te dragen. Gekke marketing, dat is zijn stijl. Feesten met artiesten, reizen naar tropische oorden. Daar hoort shirtsponsoring van een betaald voetbalclub niet bij, vindt Ouborg.

   Algemeen Dagblad,

   "Alle betaald voetbalclubs moeten de begeleiding van supporters op deze manier ter hand nemen", vindt Rijpstra.

   Reformatorisch Dagblad,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding