betalingsverplichting


betalingsverplichting 1.0

verplichting om iets te betalen, soms maar niet altijd, binnen een vastgestelde periode

Semagram


Een betalingsverplichting…

is een verplichting

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de verplichting om iets te betalen, soms maar niet altijd binnen een vastgestelde periode

  Algemene voorbeelden


  Pensioenfondsen zijn, in tegenstelling tot de verzekeraars, naar hun aard lange termijn beleggers; de pensioenpremies die nu betaald worden dienen niet ter dekking van de nu lopende betalingsverplichtingen maar dienen dusdanig belegd te worden, dat op het moment dat de premiebetaler pensioengerechtigd wordt, eerst dan aan de verplichtingen door het fonds voldaan kan worden.

  http://www.pggm.nl/Over_PGGM/Archief/Seminar.asp#1,

  Het is wel mogelijk de leerling uit te sluiten voor deelname aan een activiteit waarvoor geen bijdrage is betaald; er moet een schriftelijke overeenkomst zijn tussen de school en de ouders, waarvan geldt dat: ouders na ondertekening een betalingsverplichting hebben; ouders bepaalde voorzieningen kunnen kiezen en andere niet; het niet bijdragen in de kosten geen reden mag zijn voor weigering tot inschrijving van betreffende leerling; ze stilzwijgend verlengd wordt tot er bedragen wijzigen of door opzegging.

  http://www.jvanstolbergschool.org/index2.htm

  De HPW maakt onderscheid tussen twee betalingsverplichtingen: de huurprijs en de zogenaamde overige betalingsverplichtingen ('servicekosten').

  http://www.aedesnet.nl/

  Bill Clinton was van plan volgend weekeinde de top in Osaka van de APEC, de organizatie voor ekonomische samenwerking van landen in Azië en rond de Stille Oceaan, te kombineren met een staatsbezoek aan Japan. Reden voor het uitstel van de reis is het aanslepende konflikt van het Witte Huis met de Republikeinse meerderheid in het Kongres. Dat heeft ertoe geleid dat de regering niet langer haar betalingsverplichtingen kan nakomen. Zowat 800.000 werknemers in overheidsdienst zijn daarom tijdelijk naar huis gestuurd.

  De Standaard,

  Van een klein aantal klanten, dat om uiteenlopende redenen onregelmatig of niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, draagt Wehkamp de vordering over aan de creditmanagement-organisatie Transfair.

  http://www.wehkamp.nl/jaarverslag/wehkamp_A4_screen.pdf