bias


bias 1.0

vertekening in het resultaat van een steekproef

Semagram


Een bias…

is een afwijking

 • [Oorzaak, reden of aanleiding] heeft uiteenlopende oorzaken, zoals de methode van onderzoek, de gebruikte selectie van proefpersonen, de neiging om sociaal wenselijke antwoorden te geven aan de enquêteur, opgedane ervaring van ondervraagden met marktonderzoek enz.
 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op steekproefsgewijs onderzoek

  Algemene voorbeelden


  Beperkingen van de enquête. (i) Resultaten van een steekproefenquête zijn per definitie steeds behept met door het toeval geïnduceerde variaties. (ii) Resultaten zouden aan een (zwakke) bias onderhevig kunnen zijn, doordat mensen die vaak verhuizen een kleinere kans hebben om voor de enquête te worden aangesproken.

  http://www.statbel.fgov.be/downloads/lfs_nl.rtf

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  bias 2.0

  geneigdheid, ingenomenheid voor of tegen iets of iemand

  Semagram


  Een bias…

  is een houding

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt bepaald door factoren als gunstige of ongunstige gezindheid en visie

   Algemene voorbeelden


   Er is veel discussie over en kritiek op de thematische invulling van KP6 en ook op eerdere Kaderprogramma's. De AWT wijst hierbij op de volgende aandachtspunten: - Vermindering van de technologische bias van de Kaderprogramma's. Hoewel de Kaderprogramma's niet meer uitsluitend de versterking van de concurrentiepositie van de Europese industrie tot doel hebben heeft KP6 nog wel een sterk technologische bias. Dat maakt KP6 in zijn potentiële wetenschappelijke resultaten veel interessanter voor de maakindustrie dan voor de dienstensector.

   http://www.awt.nl/nl/,

   Inderdaad is internet niet te verslaan in haar potentie van het verschaffen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Je mag hopen dat de grotere toegankelijkkheid van het net onderzoekers ertoe beweegt ook resultaten te publiceren, die minder gunstig uitvallen voor de belangen van de financiers van het onderzoek of anderszins door bias of optimisme in de vaktijdschriften worden onderbelicht.

   http://www.nvbe.nl/artikelen/artikelenhome.html,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een bias creëren
   • een bias tenietdoen

   Voor elke frequentieverhouding ligt het foutenaantal significant hoger bij inversie dan bij de normale zinsvolgorde [...]. Als het subject een eerste persoon is - en het tussenliggend object dus de verkeerde grammaticale persoon signaleert (derde) - is er een significante stijging in de foutenaantallen […]. Dat is ook het geval bij de individuele frequentiecondities, behalve wanneer de D-spelling de frequentste homofone variant is. Blijkbaar doet zich hier een interactie voor tussen frequentierelatie en grammaticale kenmerken uit de context. Een enkelvoudig object creëert een bias om de DT-spelling te hanteren en verhoogt aldus nog het aantal fouten in gevallen waar de DT-spelling frequenter is dan of even frequent is als de D-spelling. Die bias blijkt echter niet in staat om de invloed van de D-variant teniet te doen als dat de frequentste homofone vorm is.

   www.klasse.be/archieven/extra/Tekst/ 2000-09-01/werkwoordspelling.doc,

   met adjectief ervoor


   • islamo-linkse bias

   De Franse regering wil politiek activisme op de universiteit in de kaart brengen. Zij ziet met name de uit de Verenigde Staten overgewaaide woke-ideologie en 'islamo-linkse bias' op universiteiten als een bedreiging voor het pluralisme in de wetenschap en wil hier onderzoek naar instellen.

   https://www.trouw.nl/opinie/universiteiten-moeten-alert-zijn-op-eenzijdigheid-niet-alleen-woke~bd9cdb56/,

   in voorzetselgroep


   • een bias voor iets
   • een bias tegen iets

   Er zijn inderdaad kiezers die op basis van huidskleur hun stem uitbrengen. De artikelen die ik gelezen heb, betreffen vaak een bias tegen Clinton. Aan de andere kant vermoed ik in deze verkiezingen een zelfde bias ten opzichte van Clinton bij met name een aantal 'zwarte' kiezers.

   http://weblogs3.nrc.nl/race08/2008/03/05/obama-zwart-gemaakt-video/,

   Vaste verbindingen


   culturele bias

   Zie: culturele bias

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen