bibliofiel


bibliofiel 1.0

iemand die van boeken en van het lezen en/of verzamelen van boeken houdt; iemand die dol, gek, verzot is op (bijzondere) boeken; liefhebber van boeken; boekenliefhebber

Semagram


Een bibliofiel…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] houdt van boeken; is dol, gek, verzot op boeken
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] verzamelt bijzondere boeken, doorgaans oude, zeldzame, vaak kostbare boeken, zoals gesigneerde exemplaren, boeken die in een kleine, beperkte oplage zijn verschenen of eerste drukken

  Algemene voorbeelden


  Een bibliofiel is een liefhebber van boeken. Maar hij heeft zijn passie voor boeken onder controle. Hij ziet het boek als een kunstvoorwerp. Een bibliomaan daarentegen is bezeten van boeken. Het beheerst zijn leven.

  http://home.tiscali.nl/~ac32394/boeken/boek2.htm

  Een prachtige uitvinding zijn de fotografische "reprints" van oudere werken, waarvan je de zeldzame eksemplaren in de openbare of vakbiblioteken niet eens meer vrij kan raadplegen. Misschien haalt de echte bibliofiel voor zo'n herdruk de neus op, maar voor ons is het een heerlijk gevoel een boek in handen te hebben dat drie eeuwen oud is en krakend nieuw aanvoelt alsof het gisteren van de pers is gekomen.

  De Standaard,

  Voor Nicolas Basnanes, bekend bibliofiel en schrijver van het boek "Gentle Madness", is boeken verzamelen hetzelfde als postzegels of munten 'sparen'. Het is een hobbie. Boeken verzamelen is mogelijk voor iedereen. Mensen hebben er geen opleiding en tot op zekere hoogte geen geld of kennis voor nodig. Iedere liefhebber kan een boek kopen dat hem qua uiterlijk of inhoud aanspreekt. Iedere boekenliefhebber hoopt stiekem ooit eens een uniek exemplaar op de kop te tikken.

  http://home.tiscali.nl/~ac32394/boeken/boek2.htm

  Bibliofielen die vorige week de Frankfurter Buchmesse bezochten, moeten met afschuw langs hal 4.0 gelopen zijn. Daar liggen ze: koud, hard, steriel, reuk- en levenloos, de elektronische boeken. Zo groot als een paperback, zo zwaar als een gebonden exemplaar, maar machteloos zonder batterijen. Wie hoopt dat Nederland aan dit digitale gevaar zal ontkomen, vergist zich.

  Reformatorisch Dagblad,

  De bibliofielen kunnen terecht op een gezamenlijke stand van de Belgische Kamer van Antiquaren. Daar ligt een 15de-eeuws getijdenboek uit Amiens niet ver van eerste drukken van surrealisten, futuristen en dadaïsten. Of bent u op zoek naar het verzameld werk van Stendhal in 74 delen?

  De Standaard,

  Jef en Marie-Jeanne Vandenplas werken vooral voor bibliotheken, maar ook geregeld voor particulieren. De meeste van hen zijn bibliofielen die ontzettend veel van hun waardevolle boeken houden. Deze boekenliefhebbers wensen een aparte en speciale inbinding met verschillende en kostbare materialen zoals leder, perkament, beschilderd leer en mozaïek van leder.

  http://www.derand.be/derand/pdf/Gemeenschapskrantdelijsterbes200109.pdf,

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • de bibliofiel en bibliomaan
  • bibliofielen en bibliomanen

  De boekenfanaticus legt het liefste beslag op een origineel, een eerste druk, of een gesigneerd exemplaar, maar met een mooi en interessant uitziend boek wordt vaak ook wel genoegen genomen. De papieren prooi wordt vervolgens mee naar het "hol" gesleept om er aan te ruiken, er naar te kijken en zo af en toe eens in te bladeren. Dit is de wereld van de bibliofiel en bibliomaan.

  http://home.tiscali.nl/~ac32394/boeken/boek2.htm

  Boeken verzamelen kan uitmonden in een ware obsessie. Bibliofielen en bibliomanen hebben werkelijk alles over voor een enkel boek. Vooral als het een uniek exemplaar betreft. Voor de bibliofiel is het een onbeteugelde passie, voor de bibliomaan een niets en niemand ontziende waanzin.

  http://home.tiscali.nl/~ac32394/boeken/boek2.htm

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  bibliofiel 2.0

  ( Gezegd van boeken)
  esthetisch bijzonder verzorgd en doorgaans als zodanig in een kleine, beperkte oplage uitgegeven

  Algemene voorbeelden


  Bibliofiel heeft altijd ook te maken met de oplage: deze moet klein zijn. Een reguliere uitgeverij kan wel degelijk prachtige, goed verzorgde boeken uitgeven maar ze zijn niet bibliofiel.

  http://eerder.meandermagazine.net/artikelen/artikel.php?txt=991

  Uitgeverij Liverse is een nog jong bedrijf dat zich specialiseert in het uitgeven van lichte poëzie. Wij besteden veel zorg aan vorm en inhoud van onze uitgaven. Druk- en bindwerk worden uitgevoerd door kleine, ambachtelijke bedrijven, waardoor onze boeken een bibliofiel karakter hebben.

  http://www.liverse.nl/liverse.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met substantief


  • een bibliofiel boek
  • bibliofiel drukwerk
  • een bibliofiele editie
  • een bibliofiele uitgave
  • bibliofiele boeken
  • bibliofiele edities
  • bibliofiele uitgaven

  "Zoals iedereen een degelijk paar schoenen in huis moet hebben, zo moet iedereen minstens één degelijk bibliofiel boek in zijn kast hebben staan", ordonneert Johan Velter, de organisator van Druksel, de jaarlijkse beurs voor aparte boekenmakers, bibliofiel drukwerk en kleine uitgevers.

  http://www.druksel.be/nl/pers/dm042001.html,

  Als het maar 'groot en blinkend' is, dat lijkt het criterium. Neem nu die zogenaamd bibliofiele editie van Ten Oorlog van Tom Lanoye. Dat is zo kitscherig en overdadig. Het is blijkbaar zeer moeilijk een bescheiden boekband te maken. Terwijl vormgeving nooit gratuit is en ten dienste van de schrijver en de tekst moet staan. Let wel, een verrassende vormgeving voor een onbelangrijke tekst is evenzeer verloren moeite.

  http://www.druksel.be/nl/pers/dm042001.html,

  Eind 1990 verscheen bij de Cornamona Pers te Amsterdam een bibliofiele uitgave van negen, niet eerder in druk verschenen sprookjes.

  NRC,

  We tonen kunstenaarsboeken, bibliofiele boeken in kleine oplage, teksten van auteurs die niet tot de mainstream behoren en boekobjecten die het traditionele boek ter discussie stellen.

  http://www.druksel.be/nl/pers/dm042001.html,

  Voorheen stond met de complete tekst van de Goncourt-dagboeken een heel boekenschap vol. Het ging dan om bibliofiele edities die niet direct uitnodigden om te gaan grasduinen in een journal-fleuve, dat loopt van 1851 tot 1896. Met de pocketuitgave ontdekte een breed publiek dat de dagboeken van deze Franse aristocraten niet alleen rake observaties bevatten, haarfijne portretten, frappante beschrijvingen van het Parijse leven in de tweede helft van de 19de eeuw, maar ook dat ze vol amusante gossip zaten over de literaire confrérie van die dagen.

  De Standaard,

  De esthetiek van het boek als massacommunicatiemiddel is bepaald door de wetten van de massaproductie, de routine en de klassieke schoonheidsidealen (gulden snede). Bibliofiele uitgaven voldoen vaak op een verfijnde manier aan die overgeleverde idealen en zijn daaraan te herkennen: met zorg gedrukt op mooi en goed papier, met een goed gekozen letter, verlucht met originele illustraties en in een fraaie band. Bovendien worden voor deze uitgaven vaak teksten gekozen met esthetische kwaliteiten zoals gedichten. De schoonheid van de tekst draagt in bibliofiele uitgaven vaak bij aan de schoonheid van de betreffende uitgave.

  http://home01.wxs.nl/~itplein19/Paginas/essays.html#4d

  met werkwoord


  • bibliofiel drukken
  • bibliofiel uitgeven

  Ik heb greep op alles. Ik kies met wie ik wil werken. De afstand tussen het idee en de uitvoering is klein. Bibliofiel drukken is tenslotte een dienende bezigheid. Je voert een idee uit. Je geeft de ruimte aan de tekst, aan de beelden. Je dringt jezelf niet op. Je ondersteunt. Elke typograaf bevestigt het: de beste vormgeving laat de tekst in zijn waarde en is slechts discreet aanwezig.

  http://www.druksel.be/nl/pers/dm042001.html,

  Ook het hedendaagse boek kan bibliofiel uitgegeven worden, met aandacht voor de inhoud en de vorm en vooral de wisselwerking tussen beide. Druksel wil aantonen dat het boek meer dan een te consumeren object is. Je mag je niet vastpinnen op het woord bibliofiel om Druksel te karakteriseren; het is meer dan dat. Het is aandacht hebben voor het bijzondere boek, voor een waardevolle inhoud, voor dat wat in de verdrukking geraakt.

  http://www.fifteen.be/druksel.html,

  bibliofiel 2.1

  esthetisch bijzondere boeken verzorgend

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 3.0 : 3.1

  Algemene voorbeelden


  "Graag had ik je de binnenkant van mijn schedel laten zien terwijl ik bezig ben, met wat schaamte maar die hoort er dan ook bij." Dat stelt de 81-jarige Nederlandse, maar al sinds 1945 in New York wonende dichter Leo Vroman in zijn voorwoord bij Geboorte van het platte kind - de derde in een reeks hedendaagse bibliofiele uitgaven van de vzw Literarte. Dat Vlaamse bibliofiele genootschap heeft zich in een mum van tijd bij liefhebbers van het betere en/of speciale boek een stevige reputatie verworven.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met substantief


  • bibliofiel drukker
  • bibliofiele drukkers
  • bibliofiele drukkers en uitgevers

  In 1987 (vrij laat) verscheen haar eerste niet-bibliofiele dichtbundel 'Aurora'. De wel bibliofiele uitgaven werden voornamelijk verzorgd door Peter Yvon de Vries, die grafisch kunstenaar en bibliofiel drukker is, heel handig van haar. Anneke trouwde in 1988 met hem.

  http://www.nederlands.nl/nedermap/beschouwingen/beschouwing/125135.html?zoekresultaat=ja

  Tijdens het erfgoedweekend, zaterdag 20 en zondag 21 april, organiseert DRUKsel vzw voor de vijfde maal een internationale beurs van aparte boekenmakers, kleine uitgevers en bibliofiele drukkers.

  http://www.fifteen.be/druksel.html,

  Het Vlaamse landschap van hoogwaardige bibliofiele drukkers en uitgevers in kaart brengen is een fluitje van een cent. Hooguit een tiental boekenmakers geniet enige renommee. Maar toch valt op hoe sterk ze in aanpak verschillen. Drukkers als Rein Ergo, de Carbolineumpers, De Prentenier, Literarte, Jef Meert, Alligator en Zegwerk geven gemiddeld zo'n twee à drie boeken per jaar uit, met oplagen die tussen de 20 en 100 exemplaren schommelen.

  http://www.druksel.be/nl/pers/dm042001.html,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen