bijeneter


bijeneter 1.0

bontgekleurde scharrelaarvogel met een blauwgroene staart, een gele keel en een donkere oogstreep, die in groepen leeft en voornamelijk insecten eet
Ook van toepassing op de vogelfamilie of soort in het algemeen en dan vaak in het meervoud gebruikt.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een bijeneter…

is een scharrelaarvogel; is een vogel; is een dier

 • [Afmeting] wordt 27 tot 29 cm lang
 • [Geluid] kwettert, sjirpt; maakt een kwetterend of sjirpend geluid
 • [Kleur] heeft exotische kleuren, een blauwgroene staart, een gele keel en een donkere oogstreep
 • [Bouw] is gewerveld; heeft twee poten
 • [Voortplanting] legt eieren
 • [Plaats] leeft in half open agrarisch landschap, brede rivierdalen, begraasd gebied met her en der bomen en in de winter in savannegebied
 • [Woongebied] komt voor in Europa, Azië en in de winter in Afrika
 • [Leeftijd] wordt ongeveer 6 jaar oud
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is immuun voor bijensteken en wespensteken
 • [Gedrag] is een vleeseter; eet graag bijen, waaraan hij zijn naam dankt; wrijft het achterlijf van stekende insecten vaak tegen een tak om de angel onschadelijk te maken; leeft in groepen

Wetenschappelijke naam: Merops apiaster

Rijk Animalia; Dieren
Stam Chordata; Chordadieren
Klasse Aves; Vogels
Orde Coraciiformes; Scharrelaarvogels
Familie Meropidae; Bijeneters
Geslacht Merops
Soort Merops apiaster

Algemene voorbeelden


Bijeneters leven vooral in warme delen van Europa, maar ook in Nederland zijn succesvol broedende bijeneters vastgesteld. Bijeneters eten insecten en zijn behendige vliegers. In vlucht vangen ze grotere insecten. Ze worden vooral aangetroffen bij steilwanden aan water, rivieren, plassen en meren, waar ze een nesttunnel uitgraven in een steile wand.

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/bijeneter

Bijeneter [...]. Deze vogel eet zoals zijn naam al aangeeft bijen en andere (vaak stekende) insecten. Hij vangt ze tijdens de vlucht en wrijft daarna het achterlijf van het insect tegen een tak om de angel onschadelijk te maken. Het is een kleurrijke vogel. De middelste staartpennen zijn een stuk langer dan de andere staartveren wat hem in de lucht goed herkenbaar maakt. De bijeneter broedt in kolonies.

https://www.wnf.nl/dieren/dierenbieb-vogels/bijeneter.htm

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • de prachtige bijeneter

Nu al wordt bv. de vale gier jaarlijks in Nederland gezien en nu is de prachtige bijeneter hier nog een zeldzaamheid, over 25 jaar zien we deze soort wellicht regelmatig in Damwoude e.o. rondvliegen.

http://www.vogelwachtakkerwoude.nl/vogelsallerleifantasieklimaat.html

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • (succesvol) broedende bijeneters

Bijeneters leven vooral in warme delen van Europa, maar ook in Nederland zijn succesvol broedende bijeneters vastgesteld.

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/bijeneter

met ander, nevengeschikt substantief


 • scharrelaars en bijeneters

Samen met de scharrelaars en bijeneters - vogels met net zulke exotische kleuren - horen de ijsvogels tot de orde der Coraciiformes.

http://www.spidernet.nl/~vox/Artikelen/ijsvogel.html,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen