bijzonder bestek


bijzonder bestek 1.0

(bouw, gebouwen en huisvesting; techniek en technologie)

deel van het bestek waarin de architect-ontwerper een gedetailleerde beschrijving van het werk geeft, samen met de omschrijving van de aard van het werk, de aanduiding van de bouwplaats en een opsomming van hetgeen moet worden geleverd en uitgevoerd

Algemene voorbeelden


De technische diensten stelden een bijzonder bestek op voor de inrichting van een keuken met toebehoren in het gebouw De Pasteye, Maastrichterstraat.

http://www.hasselt.be/open.php?lang=nl=menu

Alle afbraakmaterialen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding in het bijzonder bestek, blijven na afbraak eigendom van de aannemer.

http://www.vhm.be/B2001/Deel0/Hfd03.htm