bioloog


bioloog 1.0

iemand die zich voor zijn beroep heeft gespecialiseerd in de leer van planten en dieren; deskundige op het gebied van de biologie

Semagram


Een bioloog…

is een persoon

 • [Plaats] werkt op een universiteit of in een laboratorium, maar doet soms ook veldonderzoek in de natuur
 • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft aan een universiteit biologie gestudeerd en weet daarom ook iets van scheikunde
 • [Activiteit of handeling] bestudeert planten en dieren en determineert deze ook
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] is deskundig op het gebied van de biologie als beroep

Algemene voorbeelden


Lang niet iedereen vond de hoge waterstand in de rivieren een ramp. Biologen zijn heel tevreden over de grotere verscheidenheid die daardoor in de natuur kan ontstaan.

NRC,

De bioloog verrichtte baanbrekend onderzoek naar de parasiet Trypanosoma, die de slaapziekte veroorzaakt. De ziekte, die onder controle leek, is vooral in Afrika aan een spectaculaire comeback bezig met tienduizenden slachtoffers per jaar.

De Standaard,

Studium Generale vroeg een tweetal deskundigen - de een ingenieur, de ander bioloog - de stand van zaken omtrent onze kennis over vogels, vleugels en vliegen te schetsen.

http://studium.hosting.rug.nl/activiteiten%202003/luchtvaart-inleiding.htm,

De kennis die wetenschappers, biologen, vergaren over dieren groeit met de dag.

http://www.animalfreedom.org/downloads/oratie.docl,

Zijn vrouw kent een bioloog die zijn tenen heeft verloren tijdens veldonderzoek.

De asielzoeker, Arnon Grunberg,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • bestuderen
 • onderzoeken

De Nieuwzeelandse bioloog Gavin Hunt bestudeerde meer dan twee jaar lang het gedrag van kraaien (Corvus moneduloides) in de dichte wouden van Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebied in de Stille Oceaan.

De Standaard,

Biologen bestuderen niet het leven, zoals ze wel eens geloven, maar de mekanismen die het leven mogelijk maken.

De Standaard,

De biologen onderzochten ook het DNA van een drachtige veldmuis uit Tsjernobyl en van haar vijf embryo's.

De Standaard,

De Antwerpse biologen onderzoeken nu volop niet-erfelijke botkankers, om te kijken of de afwijking soms ook spontaan ontstaat, zonder overerving.

De Standaard,

 • determineren

Economen tellen schilderijen, archivarissen zoeken naar biografische gegevens, biologen determineren planten en meteorologen onderzoeken of het weer dat Rembrandt en Ruysdael afbeelden wel kan bestaan.

NRC,

De Neerlandici bestudeerden uitbeeldingen van toneelteksten of analyseerden kunsttheoretische teksten en lofdichten op kunst, de biologen determineerden planten en dieren op stillevens en de architectuurhistoricus keek naar de boerderijtypes die Rembrandt tekende.

NRC,

De bioloog determineerde de stuifmeelkorrels. Uit dit onderzoek bleek dat deze toebehoorden aan de orchidee Meliorchis caribea.

http://www.havovwo.nl/havo/hbi/bestanden/hbipi10iiopg1.pdf,

 • ontdekken

De Amerikaanse bioloog Emmett Duffy ontdekte dat een bepaalde soort garnalen gemeenschappen vormt met een goed herkenbare sociale orde.

De Standaard,

Biologen ontdekken nieuwe muismaki's. Biologen hebben op Madagascar drie nog onbekende diersoorten ontdekt.

Gazet van Antwerpen,

Totdat opeens een paar biologen ontdekten dat de druifluis niet erg dol was op de wortels van de Amerikaanse wijnstokken.

http://www.wijninfo.nl/site/Infotheek/Auto__De_ramp_met_de_druifluis.php

 • waarschuwen

Biologen waarschuwen al vele jaren dat de voorraden vis niet onuitputtelijk zijn.

De Standaard,

In maart van dit jaar waarschuwden biologen in Science dat broedende pimpelmezen, die het moeten hebben van de rupsen op eiken die zichzelf nieuw in het blad steken, bij late aankomst te veel energie kwijt zijn aan het zoeken van voedsel.

Trouw,

De bioloog Varela (1989) waarschuwde expliciet dat systeemtheoretische noties, geënt op de evolutie van biologische systemen, niet zonder meer toepasbaar waren op sociale systemen zoals het gezin.

http://users.skynet.be/kern/sysart.html

met adjectief ervoor


 • een Amerikaanse bioloog
 • Duitse biologen
 • een Vlaamse bioloog

Volgens de tamelijk obscure Amerikaanse bioloog Wilbur Traherne moeten wij onze voorjaarsverliefdheden kwalificeren als evenzovele symptomen van verval en onvrede.

NRC,

In 1988 werd in Weilerswist bij Keulen door twee Duitse biologen, Irene Lutz en Marion Hoensbroech, het 'Instituut voor Resonantie Therapie' opgericht.

http://home.wxs.nl/~amorc.nl/positio.html

De jonge Vlaamse bioloog begrijpt niet dat er internationaal niet méér geïnvesteerd wordt in het onderzoek naar vogelvoorspelling.

De Standaard,

 • chemisch bioloog

Wie mijnen zegt, zegt zware metalen. Dat sommige zware metalen ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij de mens, is bewezen. De Belgische chemisch bioloog Jean-Claude Leunis (UCB) wijst erop dat sommige mensen hier gevoeliger voor zijn dan andere.

http://www.fondspascaldecroos.org/archief/werkbeurzen/marleen_teugels/persconferentie.html,

En hiermee kom ik tot de briljante oplossing van de Amerikaanse chemisch bioloog Kevan Shokat, van de University of California in San Fransisco.

http://www.fwnactueel.leidenuniv.nl/index.php3?m==55=0.04015684512990653=,

 • marien bioloog
 • een mariene bioloog
 • mariene biologen
 • marien biologen

De opleiding tot marien bioloog, wordt onder andere verzorgd door het Opleidingsinstituut Biologie en door het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel (het NIOZ).

http://www.fwn.rug.nl/aspirant/biologie/html/main-mariene.html

Een aantal deskundige medewerkers, inclusief een mariene bioloog zijn verantwoordelijk voor het controleren van de waterkwaliteit en voor onderzoek naar voedseldierenkweek, gedrag en voortplanting.

http://www.diergaardeblijdorp.nl/nl/index.html,

Bètawetenschappers zijn niet solidair met alfawetenschappers, geologen zijn niet solidair met paleontologen, microbiologen niet met mariene biologen, taalwetenschappers niet met letterkundigen en vaste medewerkers zijn niet solidair met tijdelijke medewerkers.

http://www.postdocplatform.nl/,

Tegenwoordig is er veel belangstelling voor het mariene milieu. Daardoor zijn er voldoende arbeidsmogelijkheden voor afgestudeerde marien biologen.

http://www.fwn.rug.nl/aspirant/biologie/html/main-mariene.html

 • medisch bioloog
 • medische biologen

Dhr. Beukelman zelf is medisch bioloog en gespecialiseerd in immunologie.

http://www.nibi.nl/

Jessica van der Heijden studeerde van 1986 tot 1992 medische biologie aan de Universiteit Utrecht, moleculaire richting, en werd, zoals 80% van de medisch biologen, AIO.

http://www.nibi.nl/

De artsen en medisch biologen van de komende generatie zullen met compleet andere zaken geconfronteerd worden dan de huidige.

http://www.nki.nl/actueel.htm,

 • moleculair bioloog
 • moleculair biologen

Dr. Bruno Oesch is moleculair bioloog en specialist op het gebied van prionenonderzoek.

NRC,

Nijmeegse moleculair biologen hebben het eiwit ontdekt dat ervoor zorgt dat het hiv-virus het afweersysteem in ons lichaam binnen dringt.

http://kun-place-to-b.gx.nl/live/0/page340.html

In samenwerking met moleculair biologen en genetici van Irvine en de University of Toronto, ontdekte Swanson het zogenaamde 'sensatiezoekende' (novelty-seeking) gen, dat verantwoordelijk is voor de dopamine-receptor DRD4.

http://members.nbci.com/_XMCM/ADHD_A/Index.html

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een afgestudeerd bioloog
 • een afgestudeerde bioloog
 • afgestudeerde biologen

De Stichtse Milieufederatie en de Stichting Natuur en Milieu willen weten wat de effectiviteit en impact is van groene bestuurders in het waterschapsbestuur. Een afgestudeerd bioloog voert hier een onderzoek naar uit.

http://www.bio.uu.nl/~wbu/

Samen met de GGGD en het Wijkservicecentrum Zuidwest hebben zij een drietal reeksen themabijeenkomsten voor Marokkaanse vrouwen met spanningsklachten opgezet. Een recent afgestudeerde bioloog met een specialisatie in gezondheidsvoorlichting heeft het effect van deze bijeenkomsten onderzocht.

http://www.bio.uu.nl/~wbu/

De farmaceutische, medisch en medisch-paramedische nijverheid stellen een aanzienlijk deel van de afgestudeerde biologen te werk.

http://www.kulak.ac.be/facult/wet/biologie/algemeen.htm,

Ze probeerde haar volgende woorden als een serieuze vraag te laten klinken: 'Ik bedoel, ze hebben toch afgestudeerde biologen nodig?'

De wolvenlus, Nicholas Evans,

met voorzetselgroep


 • bioloog van opleiding
 • van opleiding bioloog

Wim Van den Bossche, bioloog van opleiding en tijdens zijn legerdienst birdman op de basis van Kleine Brogel, bestudeert al jaren de impact van vogelverplaatsingen op de luchtvaart.

De Standaard,

Zij, Kyra, is vastgoedmakelaarster voor woningen in de hogere prijsklasse, terwijl hij, Delaney, van opleiding bioloog is en regelmatig columns schrijft voor een natuurtijdschrift.

De Standaard,

voorafgegaan door als


 • als bioloog

Hij werkt als bioloog in het Noorder Dierenpark te Emmen.

Meppeler Courant,

Als bioloog doceert hij aan de Wageningse Landbouwuniversiteit.

Meppeler Courant,

Als bioloog had Taco's vader te maken met het laboratorium voor bergflora op die plek.

Sleuteloog, Hella S. Haasse,

Als bioloog ben ik al lang gepassioneerd door de natuur en door vogels.

http://www.zwin.be/Nederlands/Chapters/vleugels/vleugels.htm,

Als bioloog kan je ook terecht in het onderwijs.

http://www.kulak.ac.be/nl/Onderwijs/Onderwijsaanbod/Biologie

Een kleine selectie van organisaties waarin je als bioloog werk kunt vinden: De belangrijkste organisatie is het Directoraat Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS).

http://www.nibi.nl/

met ander, nevengeschikt substantief


 • biologen en artsen
 • biologen en medici
 • chemici en biologen
 • ecologen en biologen
 • medici, farmaceuten en biologen
 • scheikundige of bioloog

Zij kan zich niet vinden in de koude, emotieloze teorieën die door mannelijke biologen en artsen worden gebruikt om bij uitstek vrouwelijke en emotievolle kwesties als zwangerschap, verliefdheid, seks en partnerkeuze te verklaren.

De Standaard,

Biologen en medici zijn druk doende om met behulp van antistoffen de werking van onze cellen en organen te ontraadselen.

De Standaard,

Als chemici en biologen zulke medicijnen voor mensen kunnen ontwikkelen, waarom economen dan niet voor landen?

http://www.arabistjansen.nl/ontwikkeling.doc,

Op talloze ministeries bepalen ecologen en biologen mede het beleid, ondanks de bezuinigingen van het huidige kabinet op milieu-onderzoek.

NRC,

Generaties medici, farmaceuten en biologen hebben hier les gehad, in de pauze hun brood opetend tussen de perken en in de kassen.

NRC,

Hij was geen scheikundige of bioloog.

Kriblijn, Barber van de Pol,

Vaste verbindingen


klinisch bioloog


  Zie: klinisch bioloog

moleculair bioloog


  Zie: moleculair bioloog

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • amateurbioloog
 • apotheker-bioloog
 • assistent-bioloog
 • bouwbioloog
 • broedbioloog
 • bureaubioloog
 • celbioloog
 • collega-bioloog
 • dierentuinbioloog
 • eerstejaarsbioloog
 • evolutiebioloog
 • gedragsbioloog
 • geneesheer-bioloog
 • haringbioloog
 • laboratoriumbioloog
 • marinebioloog
 • milieubioloog
 • NASA-bioloog
 • neurobioloog
 • niet-bioloog
 • onkruidbioloog
 • ontwikkelingsbioloog
 • overheidsbioloog
 • plantbioloog
 • populatiebioloog
 • scheepsbioloog
 • schoolbioloog
 • schrijver-bioloog
 • structuurbioloog
 • veldbioloog
 • visbioloog
 • visserijbioloog
 • vogelbioloog
 • VUB-bioloog
 • VU-bioloog
 • walvissenbioloog
 • wildbioloog
 • wolvenbioloog
 • woonbioloog
 • zeebioloog
 • zeehondbioloog
 • zeevogelbioloog
 • zoogdierenbioloog

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • biologenbargoens
 • biologennijd
 • biologentype
 • biologenvakblad
 • bioloog-etholoog
 • bioloog-onderzoeker
 • bioloog-paleontoloog

Overige woordfamilieleden