blaten


blaten 1.0

( Gezegd van schapen)
het geluid voortbrengen dat kenmerkend is voor schapen

Semagram


Blaten…

is een handeling of een activiteit

   Combinatiemogelijkheden


   met subject


   • een lam
   • een schaap
   • lammeren
   • schapen

   Op de kinderboerderij van Artis is regelmatig te zien hoe blatende schapen wel ademwolken produceren en de juichende kinderen die ernaast staan niet.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   blaten 1.1

   praten op een manier die aan schapen doet denken, zoals door domme, niet ter zake doende dingen te zeggen of na te zeggen, of door op een irritante of klaaglijke toon te praten; iets zeggen op een manier die aan een schaap doet denken

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Algemene voorbeelden


   Veel werknemers in de metaal- en elektrotechnische bedrijven vinden dat de Industriebond FNV eigenlijk al veel te ver mee is gegaan in het eisenpakket van de werkgevers. De beloftes van de voormannen dat aanstaande maandag geen duimbreed meer zal worden toegegeven, dat de VUT-regeling ongewijzigd zal moeten blijven en dat geen vakantiedagen bij ziekte zullen worden ingeleverd horen sommigen in de zaal sceptisch aan. "Ik denk dat de bond hier gewoon staat te blaten", moppert G. Schreuder, werknemer bij montagebedrijf Sicon.

   NRC,

   Met een ballonnetje in mijn hand liep ik, seks-teksten blatend, door het kantoor, er kwam geen zinnig woord meer op papier.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   blaten 1.2

   zingen op een toon die aan een schaap doet denken; volgzaam, in kudde lelijk zingen

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

   Algemene voorbeelden


   Het was de tijd van de zangkorrel, die met haar tirannieke veelstemmigheid wekelijks de sfeer op SSR kwam bederven door zo hard mogelijk, zo vals mogelijk en zo fout mogelijke liederen te blaten.

   http://www.homepages.hetnet.nl/~jabunnik/index.htm

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   blaten 2.0

   ( Gezegd van geiten)
   het geluid voortbrengen dat kenmerkend is voor geiten

   Semagram


   Blaten…

   is een handeling of een activiteit

     Combinatiemogelijkheden


     met subject


     • een geit
     • geiten

     Hij was een bescheiden huisje met dunne muren, een naam, een katholiek erf, een witte, blatende geit, een manier van lopen, een manier van praten met soms verveelde uitbarstingen, een vrijgezel die aan zijn rechterhand een vinger miste.

     De dood van Matti Bonner, Dermot Healy,