bloedcel


bloedcel 1.0

afbeelding

Bron: Bob Blaylock
( CC BY-SA 3.0 )

cel waaruit bloed opgebouwd is, zoals een rode bloedcel, witte bloedcel of een bloedplaatje

Semagram


Een bloedcel…

is een cel

 • [Waarneembaarheid] kan zichtbaar gemaakt worden onder een microscoop
 • [Geheel] is, samen met bloedplasma (55%), een belangrijk onderdeel (45%) van bloed
 • [Soort] is bijvoorbeeld een rode bloedcel (rood bloedlichaampje), witte bloedcel (wit bloedlichaampje) of bloedplaatje
 • [Ontstaan] wordt aangemaakt in het beenmerg

Algemene voorbeelden


De bloedcellen worden onderverdeeld in erytrocyten (= rode bloedcellen), leukocyten (= witte bloedcellen) en trombocyten (= bloedplaatjes).

http://biologisch-medisch.laboratorium.nl/biomed/klinischechemie/?open=frames

Beenmerg produceert nieuwe bloedcellen, zowel rode, witte als bloedplaatjes.

http://www.diagnose-kanker.nl/immunologie.htm#Hoe%20werkt%20ons%20immuumsysteem

Bloed bestaat uit ca. 55% bloedplasma (= bloedvloeistof) en ca. 45% bloedcellen.

http://biologisch-medisch.laboratorium.nl/biomed/klinischechemie/?open=frames

Rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes ontstaan allemaal uit één type stamcel. Deze pluripotente stamcellen delen en groeien in het beenmerg via verschillende tussenvormen onder invloed van een twintigtal verschillende groeifactoren uit tot bloedcellen met verschillende functies.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een gespecialiseerde bloedcel
 • gespecialiseerde bloedcellen

Groeifactoren die uitgroei tot gespecialiseerde bloedcel verzorgen, zijn bekend als cytokinen, signaaleiwitten die meestal door gespecialiseerde witte bloedcellen worden gemaakt.

NRC,

Afweersysteem [...]. Een onderdeel van dit systeem is een groep gespecialiseerde bloedcellen, lymfocyten. Zodra de lymfocyten in contact komen met lichaamsvreemde stoffen en deze als lichaamsvreemd herkennen, maken ze antistoffen [...]. Andere gespecialiseerde bloedcellen, macrofagen, kunnen zelfstandig lichaamsvreemde stoffen vernietigen.

http://www.medicinfo.nl/%7B9e975de2-7607-40d1-882a-df3ba432f9a9%7D.xml/,

met ander, nevengeschikt substantief


 • bloed en bloedcellen
 • bloedvaten en bloedcellen
 • bloedcellen en spiercellen
 • levercellen, bloedcellen, zenuwcellen, spiercellen, hersencellen
 • zenuwcellen en bloedcellen

Het bloed en de bloedcellen van de ontvanger stromen door de donorlongen.

NRC,

De hele bloedsomloop werkt daarna op een veel hoger niveau. De bloedvaten (en de bloedcellen) worden hierdoor veel zwaarder belast.

http://www.fdg.unimaas.nl/hellp/,

IJzer is een bestanddeel van haemoglobine en myoglobine, die voor het zuurstoftransport zorgen in respectievelijk de bloedcellen en de spiercellen.

http://users.pandora.be/chameleonsvl/vitamines_en_mineralen.htm

De meeste cellen in ons lichaam zijn gedifferentieerd. Dit betekent dat ze een specifieke vorm, grootte en functie hebben (zoals levercellen, bloedcellen, zenuwcellen, spiercellen, hersencellen, enz.).

http://www.belgobiotech.be/code/page.cfm?id_page=26,

Behalve bij de groei, speelt het door de Utrechters ontdekte eiwit een cruciale rol bij het ontstaan van zenuw- en bloedcellen.

NRC,

Vaste verbindingen


rode bloedcel

Zie: rode bloedcel

witte bloedcel

Zie: witte bloedcel

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen