boekhouder


boekhouder 1.0

iemand die voor zijn werk verantwoordelijk is voor de financiële afhandelingen van een bedrijf, organisatie, onderneming of soms ook van een huishouden; iemand die voor zijn werk de boekhouding van een bedrijf of organisatie op orde houdt

Semagram


Een boekhouder…

is een persoon

 • [Plaats] werkt bij een bedrijf in een kantoor, op de afdeling van de administratie of de financiën
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is precies
 • [Deskundigheid of vaardigheid] is doorgaans goed met cijfers en weet veel van financiën, meestal door middel van een opleiding
 • [Activiteit of handeling] handelt financiële transacties af, maakt kosten-batenanalyses en balansen en houdt zo de boekhouding van een bedrijf of organisatie bij
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep
 • [Waardering] wordt soms gezien als een heel serieus iemand die te erg op de centen let en die geen humor heeft
 • [Onderscheid of tegenstelling] mag in tegenstelling tot een accountant geen boekhoudingen beoordelen en geen jaarrekeningen controleren

Algemene voorbeelden


Een boekhouder verzorgt niet louter de boekhouding, maar trekt ook tijdig aan de alarmbel bij problemen. Hij maakt de ondernemer attent op zaken die mislopen of die beter of meer rendabel kunnen gebeuren.

De Standaard,

De boekhouder zorgt voor de BTW-aangifte, de wettelijk verplichte boekhouding en het invullen van de belastingsbrief.

http://www.ebg.be/oud%20web/Dienst/werk_zoeken_in_bos-_en_natuursector.htm,

André van Halewyck werd de afgelopen zomer op staande voet ontslagen omdat hij een zwart geld circuit zou hebben onderhouden en buiten de boekhouder om betalingen zou hebben verricht.

NRC,

Dütz werd overal gevraagd, leerde steeds nieuwe kneepjes en bouwde zijn klantenpotentieel op. Het administratieve werk liet hij volledig over aan een boekhouder.

De Standaard,

Van alles wat ze verdiende ging de helft meteen naar de bank waar in sombere kluizen haar appeltje voor de dorst lag te rijpen. 'Vraag me niet hoeveel er op mijn rekening staat maar volgens mijn boekhouder heb ik intussen een boomgaard bij elkaar gespaard.'

De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

Boesak geeft toe dat hij wist van persoonlijke leningen voor medewerkers van de stichting, maar er niet van op de hoogte was dat deze honderdduizenden guldens bedroegen. Hij beroept zich erop geen tijd te hebben gehad om het werk van de boekhouder dagelijks te controleren en te hebben vertrouwd op de verklaringen van goedkeuring van zijn accountants.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een grijze boekhouder

De aanleiding is de klacht van een Britse toerist, de 47-jarige boekhouder David Barnish [...]. De grijze boekhouder uit Stoke-on-Trent werd als een superheld ingehaald, want hij heeft zijn reisorganisator voor de rechtbank gedaagd en bijna duizend euro schadevergoeding bedongen.

http://www.sport25.be/viewtopic.php?f=12&t=20779&p=1716213&hilit=,

Ik zou deze opleiding zeker aanraden aan iedereen die geïnteresseerd is in boekhouden en fiscaliteit. Het saaie imago van de grijze boekhouder is al lang niet meer aan de orde. Met dit diploma heb je heel veel mogelijkheden binnen de sector.

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:yaMspaKfb30J:www.khbo.be/cms/download.dhtml?url%3D/cms_files/N-17649-nlFile.pdf%26filename%3DFolder%2520ACF%2520(web).pdf+%22grijze+boekhouder%22&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEEShbCHoU3zepudDEKxXZfHhxVDQlR7IA-z5RU58E7QlmTUmJEEiBdMDG-xvkgnfIZD4-xeJvbUKVK20nGvmChnVtUjF05U5pF23RGCVc4ptP_5Ki2VScUAUcycyq0cdKtR-eJPzK&sig=AHIEtbSk47jNCIiROUxEp-nyGnELYqmQ8Q

Kies vooral niet M&O. Tenzij je een eenzame grijze boekhouder wil worden, want dat is het enige beroep waar je M&O voor kan gebruiken. Ik spreek uit ervaring.

http://forum.onzin.com/topic.php?id=80570,

 • een brave boekhouder
 • een gedweeë boekhouder
 • een nauwgezette boekhouder

Onze brave boekhouder kan zelfs niet beweren dat hij die tekst op 7 januari niet kende!

De Standaard,

Om een cheque in te vullen liet hij de gedweeë boekhouder naar boven draven, niet eens uit gemakzucht of pretentie, maar gewoon omdat hij van zulke zaken geen weet had.

Het blije lijden, Alex Rosseels,

Ik overloop nu eerst mijn lijstje van de genodigden. U onderbreekt mij maar als ik iemand vergeet of als er andere opmerkingen zijn. Hij buigt zich voorover en merkt niet hoe de dames elkaar een knipoogje toewerpen en de hand voor de mond brengen. Zij amuseren zich kostelijk met hun nauwgezette boekhouder.

Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

Toen de man, een beul zonder weerga met het gezicht van een brave boekhouder, was weggeleid had de kolonel een fles Bourbon uit zijn bureaula genomen en na een lange teug de fles aan Broos gereikt, die op zijn beurt een fikse slok had genomen.

Met voorbedachten rade, Henri Knap,

 • een corrupte boekhouder
 • corrupte boekhouders

Zij heeft nu contact met een corrupte boekhouder, die in het bezit zou zijn van belastende floppy disks, en bedreigd wordt door een stel door Thomas' geldschieter vanuit Nederland ingehuurde gangsters.

NRC,

Politici zijn weinig eerbaar. Ze zijn boekhouders geworden, corrupte boekhouders.

Contusione e minima, Paul Pourveur,

met adjectivisch voltooid deelwoord


((vooral) in België)
 • erkend boekhouder

De wetgever heeft het beroep van boekhouder beschermd. Elk erkend boekhouder heeft een inschrijvingsnummer op het tableau van het Belgisch Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.

http://www.erimo.be/

De nieuwe belastingconsulent moet pas afstand doen van zijn titel van erkend boekhouder na afloop van de procedure voor de raad van het IAB en nadat de nodige formaliteiten zijn verricht in verband met het sluiten van een nieuwe polis.

http://mineco.fgov.be/enterprises/vademecum/Vade4_nl.htm,

Wel worden twee beroepstitels voortaan beschermd: belastingconsulent: niemand mag voortaan nog de titel van belastingconsulent voeren, tenzij die hoedanigheid hem is toegekend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten; boekhouder-fiscalist: niemand mag de titel van erkend boekhouder-fiscalist voeren, tenzij hij erkend boekhouder is en tevens ingeschreven is op het tableau van de erkende boekhouders-fiscalisten bij het Beroepsinstituut van erkende boekhouders-fiscalisten.

http://mineco.fgov.be/enterprises/vademecum/Vade4_nl.htm,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • een boekhouder in een kleine fabriek
 • een boekhouder in een melkfabriek
 • boekhouders in particuliere bedrijven

Zijn vader, Friedrich Goebbels, was werkzaam als boekhouder in een kleine fabriek.

http://users.pandora.be/amarcord/selys/goebbe01.html,

Maar die banenplannen blijven bestaan. Vaak worden ze niet eens bijgestuurd. De kritische evaluatie ervan heeft veel later plaats en verloopt veel genadiger dan die van de boekhouders in partikuliere bedrijven.

De Standaard,

Hij werd boekhouder in een melkfabriek en vrijwillig soldaat die in een loopgraaf bij Verdun al zijn door granaten verpletterde kameraden overleefde.

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

Voorzetsel: bij

 • boekhouder bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
 • boekhouder bij de zuivelfabriek
 • een boekhouder bij het gemeentelijk vervoerbedrijf

Een kandidaat die solliciteerde voor de functie van boekhouder bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, beklaagde zich er bij de Raad over dat hij niet in de wervingsreserve werd opgenomen.

De Standaard,

M'n beroep was namelijk boekhouder bij de zuivelfabriek De Eendracht in Zuidwolde.

Meppeler Courant,

Zij was de dochter van een van de fascistische voormannen, een boekhouder bij het gemeentelijk vervoerbedrijf; op een avond kwam zij hem afhalen — en kijk eens aan, nu waren zij sinds zesenzestig jaar bij elkaar.

Siegfried, Harry Mulisch,

Voorzetsel: van

 • de boekhouder van het bedrijf
 • een boekhouder van een bouwfirma
 • de boekhouder van een wijnboer

De boekhouder van het bedrijf en een adviseur - een vriend bovendien - namen na zijn telefonisch goedvinden het heft in handen.

NRC,

In Nederland kwam een gewezen boekhouder van een bouwfirma bij de anti-corruptiedienst binnengewandeld met een aktentas vol bewijzen over illegale prijsafspraken onder zijn arm.

http://users.skynet.be/slachtofferhulp.Antwerpen/criminaliteit/misdrijf/bouw.htm,

Uit alles is munt te slaan. Ook uit de pulp, de boekhouder van een wijnboer zal dat graag bevestigen.

Gescheten; Het condominium, Dimitri Verhulst,

 • boekhouder van beroep
 • boekhouder van zijn vak

Haar vader - boekhouder van beroep - werd na de bevrijding door het Rode Kruis gevraagd de kampadministratie over te nemen.

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/2000695/2009/03/24/Herinneringen-aan-kamp-blijven-binnenstromen.dhtml,

Zijn montuur is gemoderniseerd. De piepkleine gehoorknopjes in het oor verraden amper het gebrek. Maar hij had ook de buurman kunnen zijn, boekhouder van beroep. Geen wonder dat deze man twintig jaar geleden gold als 'de meest onwaarschijnlijke premier van Australië'.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=041KHI6U,

Zijn één jaar jongere broer David, boekhouder van zijn vak, werd eveneens moslim.

Het Parool,

met ander, nevengeschikt substantief


 • accountants en boekhouders
 • boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor
 • boekhouder en accountant
 • boekhouder of accountant
 • de notaris, een boekhouder en een advocaat

"Wat zouden de Scaevola's gedacht hebben van een voorstel om aan te sluiten bij de accountants en boekhouders?", dacht Dorothee.

De Standaard,

In 1985 werd een nomenclatuur ingesteld voor boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor.

http://www.schamper.rug.ac.be/schamper387/387-economie.phtml,

Om bedrijfsrevisor te worden, moest men eerst de titel van boekhouder en accountant hebben.

http://www.schamper.rug.ac.be/schamper387/387-economie.phtml,

Deelnemers zijn na deze cursus geen volleerde bedrijfseconomen, maar wel beter in staat om met boekhouder of accountant te communiceren en om cijfermatige gegevens op hun waarde in te schatten.

http://www.vob.nl/

'Mijn lieve zusje is zo verstandig geweest een en ander op papier te zetten. De notaris, een boekhouder en een advocaat zijn er even mee aan het stoeien geweest. Die hebben nu alles rondgebreid.'

Morgenster, Jaap Scholten,

voorafgegaan door als


 • als boekhouder

Lode heeft zijn diploma behaald als boekhouder en Els is eigenlijk medisch secretaresse.

http://www.ping.be/~pin32308/ontbijtservice.htm

Jan overweegt nog een collectebus neer te zetten bij de timmerfabriek waar hij als boekhouder werkt.

Dagblad van het Noorden,

Hij werkt nu als boekhouder bij het theater waar hij voordien optrad.

http://www.pacinfo.be/film/tlz/turidi.htm,

Vaste verbindingen


een creatieve boekhouder

Zie: een creatieve boekhouder

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen