bouwwerk


bouwwerk 1.0

werk dat wordt verricht om gebouwen of andere constructies zoals bruggen, tunnels, wegen, monumenten e.d. tot stand te brengen en dat in de regel wordt uitgevoerd door mensen uit de bouwsector

Semagram


Een bouwwerk…

is een werk; is een activiteit

 • [Doel of bestemming] heeft als doel het tot stand brengen van een grote constructie zoals een gebouw, een brug, een tunnel, een weg, een monument e.d.
 • [Plaats] vindt plaats op een bouwwerf
 • [Handelende persoon] wordt in de regel uitgevoerd door mensen uit de bouwsector; wordt voorbereid door een architect of ingenieurs; wordt uitgevoerd onder de leiding van een of meerdere aannemers; wordt vooral uitgevoerd door bouwvakkers
 • [Middel] wordt uitgevoerd met behulp van bouwmaterialen, zoals steen, beton, staal en glas

Algemene voorbeelden


In de voor de honorering geldende bouwsom zijn begrepen alle gebouwdelen waarover de bemoeienis van het adviesbureau in het kader van deze opdracht zich zal uitstrekken, in de projectonderdelen waarop deze opdracht betrekking heeft, inclusief hulpconstructies en dergelijke en verhoogd met een, ten opzichte van de totale kosten van het volledige bouwwerk, evenredig gedeelte van de bijkomende kosten en toeslagen, zoals keten en loodsen, kranen en machines, transportkosten, hulpwerkzaamheden, algemene kosten, winst en risico, een en ander exclusief omzetbelasting.

http://www.ovia.nl/handreikingen/rvoi200modelcontract.doc,

Bouwen zonder vergunning: Bij sommige kleine bouwwerken kunt u zonder meer aan de gang gaan.

http://www.alkmaar.nl/gemeente/index.htm

De eigenlijke bouwwerken begonnen in mei 1994. Tegen maart volgend jaar zullen de buitenmuren van de kerk tot de eerste kroonlijst in tien meter hoogte oprijzen. Vanaf dan, zegt Robert Quaiser, groeit het gebouw elk jaar met zes tot zeven meter zodat het rond de eeuwwisseling de koepelhoogte bereikt.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een bouwwerk aanbesteden
 • een bouwwerk stilleggen
 • een bouwwerk toewijzen
 • een bouwwerk uitvoeren

Naast de verbreding van Santa Catalina Zuid, zal het team van Ibarra in 2012 nog een bouwwerk aanbesteden van ongeveer 30 miljoen euro, wat verlenging mogelijk maakt van de La Esfinge-pier, zodat deze 600 meter lang wordt en aldus gelijktijdig twee grote twee olietankers kan ontvangen.

http://gran-canaria-actueel.jouwweb.nl/gran-canaria1/haven

Als mogelijk verzet tegen ongewenste pylonen suggereert Pas een dringende procedure bij de Raad van State met de eis om de bouwwerken stil te leggen.

De Standaard,

De Europese Commissie had bedenkingen bij de manier waarop de assemblée de bouwwerken had toegewezen.

De Standaard,

Deze eisen ontslaan de erfpachter overigens niet van de verplichting het bouwwerk zodanig uit te voeren, als gelet op de normaal geldende grondwaterstanden noodzakelijk is.

http://www.water.amsterdam.nl/live/index.jsp?nav=414=17693=11508,

met adjectief ervoor


 • een meldingsplichtig bouwwerk
 • een vergunningsplichtig bouwwerk
 • een vergunningsvrij bouwwerk

Voor de aanvraag van bouw- en sloopvergunningen en meldingsplichtige bouwwerken, kunt u dagelijks terecht bij de afdeling Bouw- en woningzaken.

http://www.osdorp.amsterdam.nl/bestuur/index.html

Bouwwerken die u zonder bouwvergunning of melding mag uitvoeren. De eerste categorie betreft de vergunningvrije bouwwerken.

http://www.barneveld.nl/index2.html

Voordat de gemeente een bouwvergunning kan afgeven, moet bekend zijn of uw bouwlocatie al dan niet verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouwvergunning (het gaat hier alleen om vergunningsplichtige bouwwerken) dient u hierover uitsluitsel te geven.

http://www.barneveld.nl/index2.html

Een tweede categorie bouwwerken zijn de zogenaamde "meldingsplichtige bouwwerken". Daarvoor hoeft u geen echte bouwvergunning aan te vragen, maar om te mogen bouwen heeft u wel toestemming van de gemeente nodig, en daarvoor moet u dat bouwwerk aanmelden voordat u met de bouw begint.

http://www.barneveld.nl/index2.html

in voorzetselgroep


 • inschrijven op een bouwwerk

Een groep bouwers die inschreven op een bouwwerk, maakten gezamenlijk de afspraak allemaal een opslag te doen op hun prijs.

NRC,

 • aannemer van bouwwerken

De Aalsterse onderneming begon in 1938 als aannemer van bouwwerken, een aktiviteit die vandaag nog steeds goed is voor een derde van de omzet.

De Standaard,

bouwwerk 1.1

werf waar een bouwwerk wordt uitgevoerd; bouwwerf; werf
Meestal in het meervoud.

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een bouwwerk…

is een plaats

   Algemene voorbeelden


   Met al te veel alcohol in het bloed stuurde een Deen zijn auto voorbij een stopteken voor bouwwerken tot aan de rand van een diepe afgrond.

   De Standaard,

   Uitvoerders krijgen volgens hem van werkgevers de instructie de bondsvertegenwoordigers niet op bouwwerken toe te laten.

   Meppeler Courant,

   Als je gereedschappen of ladders op bouwwerken die avond niet goed opborg moest je ze de andere dag ergens in de stad weer opzoeken.

   Meppeler Courant,

   bouwwerk 2.0

   constructie die tot stand is gekomen door bouwen en is opgebouwd uit bouwmaterialen zoals steen, beton en staal

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram


   Een bouwwerk…

   is een constructie

   • [Samenstelling] bestaat meestal uit typische bouwmaterialen, zoals steen, beton, staal, glas of, wanneer het om wegen of pleinen gaat, asfalt
   • [Vervaardiging] is ontstaan door bouwactiviteit
   • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld een gebouw, een weg, een plein, een spoorweg, een brug of een monument

    Algemene voorbeelden


    De allure en het belang van de Beurs van Berlage vinden tegenwoordig ook internationaal weerklank. Berlage's schepping staat op de lijst van de 1.000 belangrijkste bouwwerken ter wereld.

    http://www.connekt.nl/connektiemag.html,

    Wie kan de gevolgen voorzien van een lekgeslagen Kanaaltunnel, een bouwwerk waarin zich tijdens piekuren tegelijkertijd 12.000 mensen bevinden?

    De Limburger,

    De Chinese muur is het grootste bouwwerk op aarde en is 2500 km lang, 16 meter hoog en 5 meter breed.

    http://www.stelling-amsterdam.org/index.htm

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • een bouwwerk ontwerpen
    • een bouwwerk opleveren
    • een bouwwerk uitvoeren

    Het bouwwerk werd ontworpen door A.L de Bruin Kops en uitgevoerd onder directie van Baron van Ittersum, ingenieur van Waterstaat.

    Meppeler Courant,

    De Nederlandse bouwwereld levert bijna geen bouwwerk op zonder gebreken.

    Het Financieele Dagblad,

    met adjectief ervoor


    • bakstenen bouwwerken
    • civiele bouwwerken
    • futuristische bouwwerken
    • gotische bouwwerken
    • historische bouwwerken
    • houten bouwwerken
    • illegale bouwwerken
    • industriële bouwwerken
    • markante bouwwerken
    • militaire bouwwerken
    • monumentale bouwwerken
    • stenen bouwwerken

    Aan het einde van de Utrechtse Baan in Den Haag, nabij het Malieveld, staat een monumentaal bakstenen bouwwerk dat van oorsprong het Nederlandse hoofdkwartier was van The American Petroleum Company, met de welluidende naam "Petrolea".

    http://www.glasatelier.nl/index2/in_ind2.htm

    Wij zijn gespecialiseerd in alle voorkomende onderwater werkzaamheden zoals: Inspecties en reparaties van schepen, civiele bouwwerken en industriële voorzieningen.

    http://www.walsdiving.nl/index.html?tekst=tekst.html

    Ook markante bouwwerken als het Chinese Huis bij de boerderij op Haakswold (aan het Golden Endje) dat geïnspireerd is op de koloniale tentoonstelling in 1924 in Parijs, verdienen een aanwijzing als jong monument.

    Meppeler Courant,

    De samenwerking wordt gestart met twee projecten; een voorlichtings- en onderwijsproject, en een project dat als doel heeft drie historische bouwwerken in de keizerlijke stad Hué in Vietnam te restaureren.

    Meppeler Courant,

    De vroegste gotische bouwwerken stammen uit Frankrijk, bijvoorbeeld St. Denis (1137), Notre Dame in Parijs (1163) of de kathedraal van Chartres (1194).

    http://www.kunstbus.nl/verklaringen/schilderkunst.html

    Onder één van de houten bouwwerken kan tafeltennis in de openlucht worden gespeeld.

    http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

    Baldewijns gaf zijn administratie de opdracht alle vonnissen van rechtbanken op te sporen waarin, zonder een dwangsom op te leggen, de afbraak werd bevolen van illegale bouwwerken.

    De Standaard,

    Futuristische bouwwerken waar de nieuwste snufjes bedacht worden, staan pal naast houten huisjes waar de Japanner op de nog gebruikelijke traditionele manier leeft en woont.

    http://www.reisomdewereld.nl/basis/bestem.html

    Aan de hand van een detailplan lokaliseren we de belangrijkste militaire bouwwerken.

    http://home.planetinternet.be/~ld997743/middelkerke/middelkerke_hfst_7.htm

    Dat Schoonhoven een stad is met een rijke historie is dagelijks door iedereen te zien aan de fraaie monumentale bouwwerken die de stad bezit.

    http://www.hervormdegemeenteschoonhoven.nl/Menu/Laatstenieuws/doksaal.html

    Slechtvalk: in 2002 werden 10 broedende paren gevonden (daarnaast nog twee territoria), die samen 30 jongen grootbrachten). Alle paren broedden in speciaal opgehangen nestkasten aan industriële bouwwerken.

    http://members.lycos.nl/wrn/persbericht_2003.htm,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    bouwwerk 2.1

    schikking van willekeurige zaken tot een geheel met een doordachte en planmatige opbouw

    Betekenisbetrekking


    generalisering
    Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

    Semagram


    Een bouwwerk…

    is een constructie

      Algemene voorbeelden


      Wanneer wij wel eens samen boodschappen deden, was ik altijd gefascineerd door haar prachtige stoffen boodschappentassen en de manier waarop ze, staand aan het einde van de lopende band, aandachtig alle etenswaren erin rangschikte tot een kleurrijk bouwwerk, met een solide fundering van pakken melk en yoghurt, en blikken tomaten en rollen beschuit als zuilen en torens.

      Zuiderkruis, Pauline Slot,

      Enkele koppen negen naar elkaar toe en onttrokken zich gedeeltelijk aan haar oog achter het geraffineerde bouwwerk van oogverblindende bloemstukken.

      Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

      Tijdens Indoor Brabant liep hij voor aanvang van elke belangrijke wedstrijd met een microfoon door het parcours, om het publiek in te lichten over de gedachten die ruiters bij de bouwwerken en gevraagde parcourslijnen koesteren.

      NRC,

      bouwwerk 3.0

      verzameling van ideeën, regelingen, gebruiken, vaardigheden, organisatievormen e.d. die samen een complex samenhangend geheel vormen

      Betekenisbetrekking


      metafoor
      Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

      Semagram


      Een bouwwerk…

      is een verzameling

      • [Samenstelling] bestaat uit ideeën, regelingen, gebruiken, vaardigheden, organisatievormen e.d.
      • [Organisatie en organisatiewijze] vormt een complex samenhangend geheel, waarin elk element zijn functie heeft

       Algemene voorbeelden


       Ik heb jaren als verslaggever bij een krant gewerkt en dat is toch gemakkelijker dan uit tientallen bronnen een lijn distilleren. Het hele bouwwerk ontstaat in je hoofd en dat vergt heel goed nadenken. "Vooral in Vlaanderen werd verschillende malen gewezen op het belang van ervaring (en leeftijd)."

       http://www.vvoj.be/nieuws/documenten/rapport_021108f.html,

       Het vernieuwde bibliotheekstelsel wordt een stevig bouwwerk waarin alle partners hun eigen unieke waarde krijgen.

       http://www.pbcnb.nl/upload/Bestanden_Publicaties/herstructurering/openpoort.pdf

       Immers, ingaande op het laatstgenoemde element, het recht is inmiddels een omvangrijk bouwwerk geworden en een nieuwe regel moet passen in dat bouwwerk.

       http://www.wetgevingsjuristen.nl/frameset3.html,

       De technieken die u als beginner leren zal, vormen een belangrijke basis, maar zijn enkel de onderbouw van een veel groter bouwwerk.

       http://www.kaisho.be/

       Combinatiemogelijkheden


       als subject bij een werkwoord


       • in elkaar storten

       Laten we eens kijken of we de leider van de Bosnische Serviërs, Karadžić, er nog toe kunnen brengen het plan-Vance/Owen plan te tekenen, zei hij. De minister is bang dat bij nog langer wachten dit hele bouwwerk in elkaar stort en er volledig opnieuw onderhandeld moet worden.

       NRC,

       met adjectief ervoor


       • een constitutioneel bouwwerk
       • een gammel bouwwerk
       • een institutioneel bouwwerk
       • een intellectueel bouwwerk
       • een logisch bouwwerk
       • een muzikaal bouwwerk
       • een politiek bouwwerk
       • een sociaal-economisch bouwwerk
       • een solide bouwwerk
       • een theoretisch bouwwerk
       • het moleculaire bouwwerk
       • het monetaire bouwwerk

       Smiths De republica Anglorum ("Het gemenebest der Engelsen", 1583) benadrukte de samenwerking tussen koning en parlement - "The King in Parliament" - als de sluitsteen van het Engelse constitutionele bouwwerk.

       http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

       Na drie decennia ontwikkelingssamenwerking moet het mogelijk zijn te komen tot een brede maatschappelijke discussie over deze materie [...]. Een dergelijke discussie zou kunnen leiden tot de sanering van het gammele bouwwerk van onze ontwikkelingssamenwerking dat de jongste tijd ook meer en meer rotte plekken vertoont.

       De Standaard,

       Bij elke kiesgang wordt in principe het hele institutionele bouwwerk in vraag gesteld, elk evenwicht wordt virtueel verbroken.

       De Standaard,

       Alle moleculen zijn geconstrueerd uit de bouwelementen van de tabel van Mendelejev en de mortel van het moleculaire bouwwerk is de elektromagnetische interactie, dezelfde die haar overeind doet staan wanneer een synthetische pull uitgetrokken wordt of die het magneetje aan de ijskast deur doet plakken.

       http://www.fys.kuleuven.ac.be/iks/lisol/science/algemeen/algemeen.html

       Voor sommigen is wiskunde een nachtmerrie, voor anderen is het zo'n solide intellectueel bouwwerk dat er een rustgevend gevoel van uitstraalt.

       http://www.fys.kuleuven.ac.be/iks/lisol/science/algemeen/algemeen.html

       Hoewel Westeuropese staten pas in de loop van de zeventiende eeuw vormen aannamen die enige gelijkenis vertoonden met de politieke bouwwerken van onze tijd, blijft Schulze voorzichtig [...]. De afstand tussen de idee en de praktijk van het absolutisme zou pas tijdens de Franse Revolutie worden overbrugd, stelt Schulze.

       NRC,

       Immers, proposities – net als axioma's in de wiskunde – roepen hun eigen combinatiemogelijkheden in het leven, waarmee men een compleet logisch bouwwerk in elkaar kan zetten.

       http://www.wapenveldonline.nl/artikelen/wpv0116-17.htm,

       Dit theoretisch bouwwerk moet ondersteund worden door experimenten.

       http://www.fys.kuleuven.ac.be/iks/lisol/science/algemeen/algemeen.html

       Volgens de vice-voorzitter van de Duitse Nationale Bank, die in 1997 de regels voor het stabiliteitspact mee hielp schrijven, is de uitkomst van de Ecofin van deze week 'een gevaar' voor de euro en het hele monetaire bouwwerk.

       http://www.janmarijnissen.nl/,

       In het Nederlandse sociaal-economische bouwwerk doet het probleem van de marginale wig zich op talloze plaatsen voor, omdat veel subsidies inkomensgebonden zijn.

       NRC,

       Steve Reich leidt een bijzonder zuiver parcours, waarbij hij steeds trouw blijft aan zijn oorspronkelijke intuïtie, of het nu gaat om zijn eerste, zeer radicale werken die draaien rond de langzame tempoverschuiving van verschillende lussen magneetband ('It's gonna rain', 1965), of om de grote muzikale bouwwerken uit de jaren zeventig - puntgave en hypnotische kristallen ('Music for eighteen musicians', 1976) - of nadien de werken geïnspireerd door de Hebreeuwse cantilene ('Tehillim', 1981) en tenslotte de recente, meer verhalende en meer rapsodische werken (de video-opera 'Hindenburg' uit 1998).

       http://www.desingel.be/persondetailview.orb?prs_id=587

       met voorzetselgroep


       Voorzetsel: van

       • het bouwwerk van de gemeenschappelijke markt
       • het bouwwerk van de ontwikkelingssamenwerking
       • het bouwwerk van de wiskunde

       Hierbij zullen we ons concentreren op de periode 1870-1940, een tijd waarin het bouwwerk van de wiskunde opnieuw werd opgetrokken (denk aan axiomatisering, de rol van verzamelingenleer, het intuïtionisme van Brouwer, enz.).

       http://www.fi.uu.nl/nwd/,

       Het DAC-Comité spoort België aan het bouwwerk van de ontwikkelingssamenwerking te verstevigen door synergie en complementariteit tussen de bestaande instrumenten te versterken.

       http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/jaarverslag_2005_bijzonder_evaluator_tcm314-113918.pdf

       De kern van de zaak is dus dat er naast het fraaie, maar nog immer onvoltooide bouwwerk van de gemeenschappelijke markt een wildgroei is ontstaan van allerhande zogeheten 'flankerend beleid'.

       NRC,

       Woordfamilie


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen