brandstofcelbus


brandstofcelbus 1.0

(transport, verkeer en reizen)

autobus met een elektromotor die wordt aangedreven door een brandstofcel die stroom uit waterstof haalt en door een accu die remenergie opslaat; autobus die op waterstofstroom en accustroom rijdt; waterstofbus

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een brandstofcelbus…

is een autobus; is een motorvoertuig; is een voertuig

   Algemene voorbeelden


   De brandstofcelbus rijdt eigenlijk gewoon op elektriciteit, maar het bijzondere is dat die elektriciteit in de bus zelf wordt gemaakt. Dat gebeurt door waterstof in één van de 816 brandstofcellen in contact te brengen met zuurstof, waardoor elektriciteit ontstaat. Als bijproduct komt alleen stoom vrij.

   https://www.ovpro.nl/bus/2012/01/31/gvb-start-met-nieuwe-hypermoderne-waterstofbus/?gdpr=accept,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • hybride brandstofcelbussen
   • uitstootvrije brandstofcelbussen
   • de milieuvriendelijke brandstofcelbus

   Vanaf vandaag rijdt het GVB met twee hypermoderne waterstofbussen door Amsterdam. Het vervoersbedrijf hoopt dat de uitstootvrije hybride brandstofcelbussen op termijn de dieselvoertuigen vervangen.

   https://www.parool.nl/parool/nl/1024/GROEN/article/detail/3145106/2012/01/30/GVB-rijdt-met-twee-hypermoderne-brandstofcelbussen.dhtml,

   Technisch staat de productie van de milieuvriendelijke brandstofcelbus niets meer in de weg. De beperkende factor zit in de financiën. De kostprijs van de nieuwe bus ligt, vergeleken met een dieselbus en een trolleybus, aanzienlijk hoger. Zo kost de dieseluitvoering 240.000 gulden, de trolleybus 540.000 gulden, maar de brandstofcelbus 795.000 gulden!

   https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=brandstofcelbus&coll=ddd&identifier=ddd%3A010562692%3Ampeg21%3Aa0116&resultsidentifier=ddd%3A010562692%3Ampeg21%3Aa0116,

   met telwoord ervoor


   • een eerste brandstofcelbus

   Vanaf 18 juni 2007 komt er [...] een eerste brandstofcelbus in dienst tussen Lier en Antwerpen. Deze hybridebus wordt elektrisch aangedreven, de stroom komt zowel van batterijen als van brandstofcellen. De batterijen worden opgeladen door de brandstofcellen, die elektrische stroom halen uit waterstof. Bovendien wordt ook de remenergie gerecupereerd. De enige uitstoot is een wolkje waterdamp. CO2 (dat het broeikaseffect versterkt) komt niet vrij. Van NOx en fijnstof is er evenmin sprake. De elektrische motor maakt zelfs helemaal geen geluid. De bus is een meter langer en heeft zes in plaats van vier wielen. Voor de rest lijkt de waterstofbus op een gewone bus.

   https://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?nav=10&mbnr=87&id=603,