brood en wijn


brood en wijn 1.0

lichaam en bloed van Jezus Christus in de eucharistie

Algemene voorbeelden


Zij kennen wel het verhaal van het laatste avondmaal, en over het teken dat Jezus daar stelt met brood en wijn: het is zijn lichaam en zijn bloed. Opvallend genoeg neemt Johannes die passage niet op in zijn evangelie. Daarvoor in de plaats vertelt hij in het zesde hoofdstuk uitgebreid over het brood dat Jezus aan de mensen aanbiedt. En hoewel Johannes daarbij uitdrukkelijk naar de eucharistie verwijst, is er ook meer aan de hand. Want niet het eucharistisch brood alleen biedt het eeuwig leven, maar het eeuwig leven wordt gegeven als je echt het vlees en bloed van Jezus tot je neemt: Jezus echt tot je laten doordringen, en gaan leven naar zijn woorden, gaan doen zoals Hij.

http://home.tiscali.be/credo/Woorden/TijdDoorHetJaar20B.htm,