buizen


buizen 1.0

((vooral) in België)

een onvoldoende krijgen voor een examen; zakken

Semagram


Buizen…

is een gebeurtenis

   Algemene voorbeelden


   "We geven de leerlingen te veel, ze moeten niet genoeg zelf doen", zegt Martine Verschoote. "Het gevolg is dat er heel wat studenten buizen in eerste kandidatuur. Zelfwerkzaamheid is enorm belangrijk als je wil verder studeren."

   http://www.klasse.be/archief/index.php?op=archief&nr=10711,

   De universiteit wil dat voor de eerste kandidatuur het academiejaar in twee helften (semesters) wordt verdeeld, waarbij na de kerstvakantie al examen wordt afgenomen over de vakken die klaar zijn [...]. Voor de eerstejaars ziet het ernaar uit dat ze tweemaal per jaar zullen moeten blokken. Of driemaal, voor wie in juni gebuisd is.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: voor

   • buizen voor een vak
   • gebuisd zijn voor een vak

   Het eksamenreglement van de universiteit bepaalt dat wie op alle vakken geslaagd is, ook geslaagd is voor het studiejaar waarover hij eksamen heeft afgelegd. Over deze studenten wordt dus alleen maar gedelibereerd om te zien welke graden zij eventueel kunnen verwerven. Studenten, die voor een groot aantal vakken gebuisd zijn of die enkele zware buizen hebben, vormen ook geen probleem. Zij zijn niet geslaagd. De deliberatie bestaat vooral voor de grensgevallen.

   http://www.loko.student.kuleuven.ac.be/vade/05inhoud.html,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   buizen 2.0

   ((vooral) in België)

   iemand laten zakken voor een examen; iemand een onvoldoende geven

   Semagram


   Buizen…

   is een handeling

     Combinatiemogelijkheden


     met object


     • een student buizen

     Les in de drie landstalen? Fijn, maar is het realistisch als er in Brussel nog niet voldoende tweetalige agenten en verplegers gevonden worden? En ga je dan studenten buizen op wiskunde omdat hun Duits niet goed genoeg is?

     http://smartbusiness.zdnet.be/talkback.cfm?id=78290&eid=63585&tbid=139425&inc=subthread,