bullen


bullen 1.0

spullen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Bullen…

   Hoofdsemagram: spullen


   Algemene voorbeelden


   Toen hij, eenmaal arts geworden, op reis ging, wist hij niet waar hij met zijn bullen heen moest en ik bood lichtzinnig aan dat deze wel bij ons op zolder konden worden opgeslagen.

   Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

   Vaste verbindingen