casemanager


casemanager 1.0

iemand, vaak in de gezondheidszorg of hulpverlening, die zich voor zijn beroep bezighoudt met het sturen, ondersteunen of begeleiden van één afzonderlijk iemand of één afzonderlijke casus of een afzonderlijk geval, bijvoorbeeld een groepje personen met dezelfde ziekte, aandoening of problematiek, en voor die persoon of personen de algehele verantwoordelijkheid draagt, bijvoorbeeld voor een langdurig zieke werknemer bij een re-integratie of bij een probleemgezin; manager van één afzonderlijke persoon of één specifiek geval

Semagram


Een casemanager…

is een manager; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] begeleidt, stuurt en ondersteunt een afzonderlijk persoon of een afzonderlijke casus, bijvoorbeeld een groep personen met dezelfde ziekte, aandoening of problematiek
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk meestal voor zijn beroep
 • [Toepassingsgebied of bereik] is vaak werkzaam in de hulpverlening of in de zorg

  Hoofdsemagram: manager


  Algemene voorbeelden


  Deze casemanager stelt in overleg met de uitgezonden militair en de hulpverlenende instanties een begeleidings/behandelplan op.

  http://www.tweede-kamer.nl/applicaties/enquete_srebrenica/HOOFDSTUK_6.PDF,

  "Ik kan mijn ogen soms niet geloven", zegt casemanager A.K. van het Meldpunt voor Bejaardenmishandeling in Zottegem.

  De Morgen,

  Van zodra de vrijwillige hulpverlening start, treedt de consulent op als casemanager. Dit wil zeggen dat de consulent het verloop van de hulpverlening stuurt.

  http://home2.planetinternet.be/ogk/bijzondere%20jeugdbijstand.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een justitiële casemanager

  De procureur verwijst je door naar een justitiële casemanager die verder doorverwijst naar de hulpverlening voor therapeutisch advies.

  http://www.genk.be/bijzonderzonder/drugswet/drugbust6.htm

  met substantief erachter


  • de casemanager justitie
  • de casemanager volksgezondheid

  De term casemanager volksgezondheid is correct omdat dit een echte zorgcoördinator is. Terwijl men met de term casemanager justitie toch de indruk geeft dat die casemanager een beetje zorgcoördinator zou moeten zijn. Het zullen waarschijnlijk in de toekomst justitieassistenten zijn die gespecialiseerd zijn in drughulpverlening. Er ontstaat verwarring wanneer men hen ook casemanager noemt.

  http://www. vad. be/docs/vad%20berichten%20mei%20juni%202002. pdf,

  Het gaat dan in de eerste plaats over het nagaan of de voorwaarden, die opgelegd werden door de rechtsbedeling, wel gerealiseerd zijn, maar ook over het voorkomen dat de betrokkene in moeilijkheden komt wanneer hij/zij zich niet aan de voorwaarden houdt. Justitieassistenten kennen dit zeer goed. Ze mogen niet echt hulpverlener of zorgcoördinator worden. Ze moeten natuurlijk zeer goed samenwerken met de casemanager volksgezondheid.

  http://www. vad. be/docs/vad%20berichten%20mei%20juni%202002. pdf,