categorische imperatief


categorische imperatief 1.0

(filosofie, filosofen)

bewustzijn van de eigen menselijke vrijheid met inachtneming en respect van de zedelijke vrijheid van anderen
Dit is een element uit het werk van de Duitse filosoof Immanuel Kant.

Algemene voorbeelden


Kant typeert immers de categorische imperatief - de zedelijke norm die absolute geldigheid heeft - met behulp van het redelijke criterium van de universaliseerbaarheid, dat wil zeggen: de norm volgens welke ik handel moet voor iedereen kunnen gelden.

http://home.wxs.nl/~srw/,

Hiermee sluit hij aan bij de categorische imperatief van Kant die de mens steeds als een doel ziet en niet als een middel.

Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,