changement


changement 1.0

wisseling van het decor of van een opstelling op het podium tijdens een opvoering

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een changement…

is een verandering; is een gebeurtenis

 • [Doel of bestemming] heeft als doel het decor aan te passen voor een volgende scène of om de opstelling van muzikanten en instrumenten op een podium te veranderen voor een volgend stuk of optreden
 • [Plaats] vindt plaats op een podium
 • [Omstandigheid] vindt plaats bij toneelopvoeringen en muziekopvoeringen

  Algemene voorbeelden


  Zodra dirigent Bernard Haitink het sein geeft voor de pauze, laten de drie bodes geroutineerd de piano en vleugel per lift verdwijnen, brengen extra pauken naar boven en schroeven en passant een lessenaar op de gewenste hoogte. Bibliothecaris Douwe Zuidema, die bij ingewikkelde changementen inspringt om tijd te winnen, verwisselt de partituren.

  NRC,

  De achterzijde van het toneel verdwijnt als het ware in de verte, achter al die wisselende decors die elkaar opvolgen als changementen bij open doek; men weet dat in theaters een hele reeks decors klaarhangt om op het gepaste moment voor het oog van de toeschouwer te schuiven.

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  changement 2.0

  (sport en recreatie; paardensport)

  als term in de dressuur: galopwisseling

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een changement…

  is een verandering; is een gebeurtenis

  • [Doel of bestemming] heeft als doel de vaardigheid van een paard te oefenen of te beoordelen in een wedstrijd
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door een verandering in de galop van een paard
  • [Omstandigheid] gebeurt bij het dressuurrijden

   Algemene voorbeelden


   Stap, galop, draf, piaffe, pirouettes, changementen, het zijn enkele van de vaktermen in het wereldje van de dressuur. Het paard moet de figuren uitvoeren, hoe eleganter de berijd(st)er in het zadel zit, hoe beter.

   Meppeler Courant,

   In totaal zijn er 10 patterns, waaruit gekozen kan worden door de jury. Deze bestaan uit: - cirkels; een grote snel, een kleine langzaam en andersom. Dit noemen we speedcontrol. - galopwissels (changementen). - stops (sliding stops) [...]. - hesitate (aarzeling).

   http://www.paardennieuws.be/index.html