chef de bureau


chef de bureau 1.0

hoofd van een ambtelijke, administratieve afdeling

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een chef de bureau…

is een persoon

  • [Plaats] werkt op een kantoor
  • [Rang of hiërarchische positie] staat aan het hoofd van een groep werknemers of een afdeling
  • [Geslacht] is een man of een vrouw
  • [Activiteit of handeling] geeft leiding aan een team op een ambtelijke of administratieve afdeling
  • [Instrument] werkt achter een bureau met een computer
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


Tijdens zijn eerste rondgang in het ambtelijke gebouw waar hij zonder schokken chef de bureau kon worden, zag hij al die rijen schrijftafels, telefoons, stijve meisjes, ladekasten, strakke ambtenaren en gelukkig één zijdeur waardoor hij ontsnapte naar het onzekere leven.

De koorddanseres en andere herinneringen, Rico Bulthuis,

Voor chef de bureau H. Minten ligt een mapje met de tekst 'Met spoed terugbellen'.

NRC,

Die laatste, voegde hij er even luid aan toe [...] was chef de bureau op de maatschappij, en een notoire vrouwenzot.

Emmeke, Jan Lampo,

Over haar belevenissen en bevindingen schreef ze, alvorens af te reizen naar haar nieuwe post als chef de bureau in New Delhi, een spannend en onverholen kritisch boek.

NRC,