chef de clinique


chef de clinique 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

medicus die het hoofd is van een medische afdeling in een ziekenhuis of kliniek

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een chef de clinique…

is een persoon

  • [Uiterlijk] draagt meestal een witte doktersjas
  • [Plaats] werkt in een ziekenhuis of in een kliniek
  • [Rang of hiërarchische positie] staat aan het hoofd van een afdeling
  • [Deskundigheid of vaardigheid] is een medicus en heeft dus geneeskunde gestudeerd
  • [Geslacht] is een man of een vrouw
  • [Activiteit of handeling] leidt een medische afdeling en verricht vaak zelf ook medische handelingen
  • [Instrument] werkt met medische instrumenten
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


Het ziekenhuis lag stampvol. Van de zolder tot in de kelders, overal lagen de gekwetsten en de verminkten die verpleegd en verzorgd moesten worden. Ik heb daar mijn medische vuurdoop toen ruimschoots ontvangen [...]. Maar op het einde van de maand juni had de chef de clinique alle stagiair-verpleegsters bijeengeroepen en hij had gezegd: luister eens hier dames, ik geloof dat we het ergste nu wel gehad hebben.

De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

Zijn hoofd en schouders zijn geheel bedekt met doeken. 'Dan blijft hij lekker warm,' zegt anesthesioloog en chef de clinique Lidy Floor. Af en toe tilt ze de doeken even op om er een blik onder te werpen. Maar verder maakt ze er geen geheim van volledig op de haar omringende apparaten te vertrouwen.

http://www.anesthesiologie.nl/patient/index.html,

De belangrijkste voorwaarde voor uitbreiding is dat er voldoende personeel is; verpleegkundigen, zaalartsen en intensivisten. "Met alleen het bijplaatsen van een bed en apparatuur ben je er niet", zegt Eduard Verhagen, kinderarts en chef de clinique van de kinderkliniek.

Nieuwsblad van het Noorden,

In Vatra wordt een plaatselijk aannemersbedrijf ingeschakeld waarvan de echtgenoot van de chef de clinique van het ziekenhuis directeur is.

Meppeler Courant,