clubhuis


clubhuis 1.0

ruimte, soms een gebouw, soms een wat primitiever honk of een of meer vertrekken in een gebouw, waar een club of vereniging is gevestigd en dat door de leden wordt gebruikt voor vergaderingen, feesten en ontspanning

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een clubhuis…

is een ruimte

 • [Deel] beschikt meestal over een grote ruimte voor de clubleden; heeft vaak een bar of een kantine
 • [Soort] is soms een gebouw; is soms een wat primitiever honk; bestaat soms uit een of meer ruimtes in een gebouw
 • [Functie] dient voor vergaderingen en andere bijeenkomsten; wordt gebruikt voor feesten en borrels; dient voor allerlei ontspannende activiteiten
 • [Bezitter of eigenaar] is soms maar niet altijd eigendom van de club of de vereniging
 • [Gebruiker] wordt gebruikt door de leden van een club of vereniging; is vaak niet toegankelijk voor de niet-leden

Algemene voorbeelden


Volgens de oude normen van de golfsport mogen werknemers geen lid worden en in het clubhuis komen.

http://www.groene.nl/1995/03_01/golf.html,

Met ingang van de nieuwe competitie wil ZZVV het nieuwe clubhuis in gebruik nemen.

Meppeler Courant,

Singapore of Bombay zijn beslist geen Engelse steden, ondanks de Engelse lawns en clubhuizen.

Een broer in Brazilië, Beb Vuyk,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een besloten clubhuis
 • een eigen clubhuis
 • een gezellig clubhuis
 • een knus clubhuis
 • een sfeervol clubhuis

Drie dagen voordat het grote feest losbarst, zijn de voorbereidingen in het sfeervolle clubhuis van ZKC in volle gang.

Meppeler Courant,

Maar elf jaar geleden ging een grote wens in vervulling met de realisering van een eigen clubhuis.

Meppeler Courant,

'Is het in overeenstemming met de bestemming van het pand dat er min of meer sprake is van een besloten clubhuis waarin tevens sprake is van een beperkte of uitgebreide horeca-activiteit?'

Meppeler Courant,

Een knus clubhuis voor verslaafden. Het Rotterdamse drugsbeleid wordt gekenmerkt door massale veegacties tegen drugspanden. In de wijk Spangen wordt echter met medewerking van de politie in stilte iets anders geprobeerd: een clubhuis waar verslaafden drugs gebruiken, onder leiding van een ex-dealer.

NRC,

'Er is tenslotte een geweldige accommodatie komen te staan [...]. Met verenigde krachten hebben we veel werk verzet.' De Zuidwoldiger Korfbal Club plukt van die arbeid met het gezellige clubhuis nu de vruchten.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt substantief


 • buurthuizen en clubhuizen

Met name kinderen en jongeren worden hier goed bereikt in buurt- en clubhuizen en jongerencentra.

http://www.cultuurnetwerk.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


clubhuis 1.1

vereniging die gevestigd is in een clubhuis

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een clubhuis…

is een vereniging

   Algemene voorbeelden


   'De politie geeft iemand een bijzondere verantwoordelijkheid door hem een vuurwapen toe te staan, dat is volgens mij niet te combineren met lidmaatschap van een clubhuis waar met illegale wapens wordt gerotzooid.'

   de Volkskrant,

   Ze trokken een halfjaar uit om het eerste programma – Wat nou nee? – in elkaar te zetten, schreven tientallen buurthuizen, jeugdhonks, schoolsociëteiten en clubhuizen aan en speelden het stuk, over jeugdwerkloosheid, uiteindelijk zo'n negentig keer door het hele land.

   Een soort Engeland, Robert Anker,

   Bijvoorbeeld kan ik u nu al zeggen dat de vraag van de senioren van het clubhuis aan de Handbalstraat om verkeersplateaus aan te leggen [...], dat het antwoord kort en krachtig van de Vlaamse Gemeenschap is: neen.

   http://www.gent.be/gent/bestuur/hoorzit/gent4.pdf,