coassistent


coassistent 1.0

student geneeskunde die tijdens de laatste jaren van zijn opleiding tot arts stage loopt in een medisch specialisme

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een coassistent…

is een assistent; is een persoon

 • [Rang of hiërarchische positie] werkt onder de verantwoordelijkheid van een arts-assistent of specialist of van een huisarts
 • [Activiteit of handeling] studeert geneeskunde en loopt stage in de laatste jaren van de opleiding tot arts

  Algemene voorbeelden


  Tijdens het bezoek aan de poli, het verblijf op de afdeling of op de operatiekamer kunt u in contact komen met co-assistenten. Dit zijn studenten geneeskunde in de masterfase van hun opleiding tot arts. Zij werken niet zelfstandig, maar altijd onder supervisie van een specialist of arts-assistent.

  https://www.rijnlandorthopedie.nl/co-assistent/,

  Een co-assistent is een student geneeskunde in de laatste fase van zijn of haar studie. Co-assistenten doen in het ziekenhuis praktijkervaring op, zodat zij later als zelfstandig arts kunnen werken. Een co-assistent werkt onder toezicht van de arts-assistent en de medisch specialist.

  http://www.mcl.nl/Ik-ben-pati-nt/Algemene-informatie-over-uw-polikliniekbezoek/Arts-assistent-en-co-assistent/

  Co-assistenten die stage lopen in de huisartsenpraktijk zijn bijna klaar met hun artsenopleiding. Zij hebben een eigen spreekuur en worden gesuperviseerd door een van de huisartsen. Dit houdt in dat de co-assistent altijd direct of nadien zijn of haar bevindingen met de huisarts bespreekt en eventueel ook samen met de huisarts de patiënt onderzoekt.

  http://www.heliusmc.nl/hellevoetsluis/co-assistent/,

  Een co-assistent is iemand die bijna klaar is met de opleiding tot arts. Soms lopen co-assistenten een aantal weken stage in onze praktijk. Zij zullen dan vast beginnen met u vragen te stellen en u te onderzoeken, waarna de huisarts erbij komt. Een co-assistent doet nooit zelfstandig inwendige onderzoeken!

  https://holtropsieben.praktijkinfo.nl/pagina/28/co-assistent/,

  Hij is één van de eerste junior co-assistenten in de masterfase van het nieuwe Geneeskunde curriculum. […].'We lopen mee op zaal en op de poli, zijn aanwezig bij (multidisciplinaire) besprekingen en kijken mee bij ingrepen. Op zaal ben ik gekoppeld aan een zaalarts. Ik neem nieuwe patiënten op. Ik vraag ze uit over hun klachten, voorgeschiedenis, sociale omgeving en ik doe het lichamelijk onderzoek. Alles breng ik in kaart. Daarna bespreek ik dat met de zaalarts. Zij geeft me feedback, wijst me op de dingen [...] waar ik geen rekening mee heb gehouden.'

  http://www.mst.nl/co-assistenten/nieuws/we_hebben_het_erover.doc/,

  Dit is niet het eerste patiëntencontact dat de co-assistenten hebben. In de bachelor fase hebben studenten in het kader van de beroepsvoorbereiding patiënten thuis bezocht en met hen gepraat over de sociale aspecten van ziek en gezond zijn. In het eerste jaar lopen ze een dag mee met een huisarts, in het tweede jaar met een specialist in een ziekenhuis en in het derde jaar met een specialist buiten het ziekenhuis. In de masterfase is het contact met de patiënt anders.

  http://www.mst.nl/co-assistenten/nieuws/we_hebben_het_erover.doc/,

  Selectiecriteria co-assistenten [...]. Sollicitatiebrief en curriculum vitae zenden aan het diensthoofd van de door u gekozen discipline [...]. De procenten behaald in de 3 kandidatuurjaren en de 3 artsenjaren worden door de faculteit meegedeeld en afzonderlijk samengeteld. De resultaten van de kandidaturen komen tussen voor 20%, deze van de artsenjaren voor 80%. De resultaten van een 2e zittijd of een bisjaar worden respectievelijk met 5 en 10% gereduceerd.

  http://www.uzleuven.be/raad-van-heelkunde/selectiecriteria-co-assistenten

  Om een voorbehouden handeling te mogen uitvoeren dient een co-assistent: a. daartoe een opdracht te hebben van een arts; b. indien de arts daarbij aanwijzingen heeft gegeven deze aanwijzingen op te volgen; c. zichzelf ervan vergewist te hebben dat hij beschikt over de bekwaamheid vereist voor het behoorlijk uitvoeren van de opdracht.

  http://www.loca.nl/

  De co-assistent is aanwezig bij de narcose en helpt de assistent; hij/zij doet zelf geselecteerde handelingen, bv. intubatie, veneuze punctie..., van de co-assistent wordt verwacht te weten waar de verschillende materialen en farmaca zich bevinden op de verschillende stocklevels; hij/zij moet kennis hebben van de verschillende procedures om administratieve taken aan te kunnen (bv. consultatie en "pre-operatieven").

  http://www.kuleuven.be/anesthesie/co_assistenten/richtlijnen_co.pdf

  Het lichaam is iets wonderlijks. Met een eigen, onnavolgbare logica. Gisteren (donderdag) in Leuven drong dit nog eens goed tot me door. Alles was weer uitstekend. De foto van vandaag zo goed als identiek aan die van twee maanden geleden. Ditmaal een gesprek met een vrouwelijke co-assistent.

  http://www.gerdabuddingh.be/morgenverder/2007/06/wonderlijk-lichaam.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen