cocaproducerend


cocaproducerend 1.0

( Gezegd van landen en gebiedsdelen)
coca (cocaïne) voortbrengend, vooral als exportproduct
Vooral in toepassing op Zuid-Amerikaanse landen, zoals Bolivia, Colombia, Paraguay, Peru, of delen daarvan.

Algemene voorbeelden


De Chapare is centraal gelegen in Bolivia, in het laagland aan de voet van het Andesgebergte. Het gebied bestaat voor een groot deel uit tropisch regenwoud en is (was) het grootste cocaproducerende gebied van het land.

http://www.geog.uu.nl/sgo/onderwijs/latijnsamerika/cocabolivia.html

CASDEL, Cochabamba. Deze organisatie verleent juridische assistentie aan de bevolking in conflictgebieden, in de cocaproducerende streek El Chapare.

http://www.bolivia.be/article.php3?id_article=90

Het Groene Boekje kent de woorden "aaneenflansen, aaneenrijgen, aaneensmeden" maar niet "aaneennaaien, aaneenkleven, aaneenplakken". [...]. De Taalunie gunde de begrippen "onderwijzersmodernisme" en "eindexamenklachtenlijn" en "deelnemingsvrijstelling" een plaatsje. Maar "Steinerschool", of "totnogtoe", of "sint-jacobsschelp" of "des te meer" kon er niet in. Het geeft wel "cocaproducerend" maar niet "wijn-, hout-" of "graanproducerend".

De Standaard,