college van B en W


college van B en W 1.0

(politiek en bestuur)

bestuurslichaam bestaand uit de burgemeester en schepenen van een gemeente, die het dagelijkse bestuur van die gemeente uitoefenen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een college van B enW…

is een college; is een bestuursorgaan; is een orgaan

   Algemene voorbeelden


   Vooral gemeenten waar D66 en GroenLinks in het college van B en W zitten, streven nog steeds naar nieuwbouw van woningen binnen de stadsgrenzen.

   NRC Handelsblad,

   Haarlem en Leiden denken onder meer verkeers- en woningbouwproblemen beter gezamenlijk te kunnen oplossen. Het Haarlemse college meent dat te veel zaken in de Randstad worden gedomineerd door de vier grote regio's Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Leiden is volgens het Haarlemse college van B en W een logische keuze, omdat de stad de dichtstbijzijnde grote gemeente is.

   NRC,