college van burgemeester en schepenen


college van burgemeester en schepenen 1.0

((vooral) in België,bestuurskunde [bestuur algemeen])

bestuurslichaam bestaand uit de burgemeester en schepenen van een gemeente, die het dagelijkse bestuur van die gemeente uitoefenen

Semagram


Een college van burgemeester en schepenen…

is een college; is een bestuursorgaan; is een orgaan

   Algemene voorbeelden


   Elke grote winkel moet bij inplanting, uitbreiding of belangrijke veranderingen vooraf toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

   De Standaard,

   In Vlaanderen wordt het bestuur van een gemeente uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen, soms ook schepencollege genoemd. In Wallonië spreekt men van het gemeentecollege (collège communal).

   https://nl.wikipedia.org/wiki/College_van_burgemeester_en_schepenen