college van burgemeester en wethouders


college van burgemeester en wethouders 1.0

((vooral) in Nederland)

bestuurslichaam bestaand uit de burgemeester en schepenen van een gemeente, die het dagelijkse bestuur van die gemeente uitoefenen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een college van burgemeester en wethouders…

is een college; is een bestuursorgaan; is een orgaan

   Algemene voorbeelden


   Het college van burgemeester en wethouder is akkoord met dit voorstel van verkeerswethouder E. B.

   NRC,

   Gedeputeerde L. is het niet eens met het plan van het college van burgemeester en wethouders van Dwingeloo om een stuk fietspad parallel aan de weg Dwingeloo-Spier aan te leggen.

   Meppeler Courant,

   Het college van burgemeester en wethouders adviseert de raad om het bestemmingsplan Zuidwolde-dorp op deze plaats niet te wijzigen.

   Meppeler Courant,